Η ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ ΣΕ ΤΟΜΟ«ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ» - ΕΝΤΥΠΗ ΕΚΔΟΣΗ

Επι Προέδρου ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΑΓΓΕΛΗ πραγματοποιήθηκε το Μάρτιο του έτους 2000 το μεγάλο έργο της ανατύπωσης σε τόμο όλων των εκδόσεων της εφημερίδας του Συλλόγου ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ από το πρώτο τεύχος Δεκέμβριος 1964 έως Δεκέμβριος 1989.
Το νέο ΔΣ στην 2η συνεδρίασή του στις 21 Απριλίου 2018, παρόντων οκτώ εκ των εννέα συμβούλων και ακολουθώντας τις νόμιμες δημοκρατικές διαδικασίες ύστερα από διεξοδικές συζητήσεις αποφάσισε ομόφωνα η εφημερίδα ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ να εκδίδεται σε ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ.
Ο προβλεπόμενος χρόνος της πρώτης ηλεκτρονικής έκδοσης είναι ο Ιούνιος 2018.
Στο άμεσο μέλλον προβλέπεται να γίνει ψηφιακή εκτύπωση όλων των εκδόσεων της εφημερίδας ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ.

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728