ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2022

 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2022-31/12/2022

ΕΣΟΔΑ

ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31.12.2021                                                                                         187,04

ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ                                                                                        324,3

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ                                                                                            1025

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΒΙΒΛΙΑ                                                                                                  10

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ                                                                                     470

ΕΣΟΔΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ                                                                                                 0


ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ                                                                                            2016,34

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ                                                                                                       1505

ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ                                                                                       511,34


ΕΞΟΔΑ                                

ΔΕΗ-ΕΥΔΑΠ                                                                                                        349,24

VODAFONE                                                                                                         282,75

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ                                                                                                     40,81

ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ                                                                                        269,7

ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ                                                                  0

ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ(ΥΔΡ)                                                            69,6

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΓΡΑΦ.ΥΛΗ)                                                                             52,2

ΠΛΗΡ.ΕΝΦΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ                                                                                     340,7

ΔΩΡΕΑ ΓΙΑ ΑΓΑΛΜΑΤΑ & ΑΣΤΕΡΑ                                                                     100

ΜΕΛΑΝΙΑ-ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ                                                                                          0


ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ                                                                                                1505

ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΔΟΣΕΙΣ ΕΝΦΙΑ(1)                                                                           41,3


ΑΝΑΛΥΣΗ                                                                                                                  0

ΜΕΤΡΗΤΑ                                                                                                           187,04

ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ(300)                                                                                   0

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ                                                                                                   284,7

ΤΡ.ALPHA                                                                                                             13,66

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ                                                                                                        25,94


ΣΥΝΟΛΟ                                                                                                             511,34


Ο παραπάνω απολογισμός εγκρίθηκε για τη περίοδο 01/01/2022-31/12/2022 από τα μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου.

Η Πρόεδρος Κυριακή Μουτεβελή

Η Γραμματέας Αντωνία Ρέππα

Η Ταμίας Αγγελική ΑργυράκηPost Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728