ΑΝΝΑ Δ.ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ -Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου -Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Καρδιοαναπευστικής Φυσικοθεραπείας του Παγκόσμιου Φορέα Φυσικοθεραπείας

 ΠΛΗΡΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΝΝΑ Δ. ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ 

Αθήνα  

Μάιος 2023

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Σελίδα 

1. Προσωπικά στοιχεία ………………………………………………...................... 4 2. Σπουδές …………………………………………………………………………… 4 3. Επαγγελματική δραστηριότητα …………………………………..…………….. 4 3.1. Δημόσιο τομέα, Ιδιωτικό τομέα, Ελεύθερος επαγγελματίας… …………… 4 

3.2. Σχολή Προπονητών Άρσης Βαρών Γ Κατηγορίας της Γενικής  

Γραμματείας Αθλητισμού  

4. Διδακτική δραστηριότητα……………………………………………………..... 6 4.1 Διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ……………………………….. 7 

4.1.1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών …………………….……..….. 

4.1.2. Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών ………………….……….…… 10 

 4.2 Εργαστηριακή συνεργάτιδα ……………………………………………… 11 5. Συμμετοχή σε οργανωμένα ερευνητικά προγράμματα ………………………… 11 6. Αυτοδύναμες πρωτότυπες δημοσιεύσεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά  

περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών ……………………… 12 7. Συμμετοχή σε δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες σε ξένα και ελληνικά  επιστημονικά περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών…..….. 13 8. Αυτοδύναμες δημοσιευμένες περιλήψεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά  περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών ……………………… 14 9. Συμμετοχή σε δημοσιευμένες περιλήψεις σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά  περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών ……………………… 15   

Υπό κρίση δημοσιευμένων εργασιών σε ξένα και ελληνικά επιστημονικά  

περιοδικά αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών ………….. 17 10. 

11. Υπό προετοιμασία ερευνητικές εργασίες σε ξένα επιστημονικά περιοδικά  αναγνωρισμένου κύρους με σύστημα κριτών ……………..…………………… 18 

19 

12. Αναγνώριση συνολικού ερευνητικού και επιστημονικού έργου από άλλους  ερευνητές-φορείς 

12.1. Συνολικός αριθμός αναφορών ..……………..………………..…….……. 20 12.2. Κριτής σε έγκριτα περιοδικά (Reviewer in Peer-reviewed Indexed Journals) ……. 21 12.3. Εξετάστρια πτυχιακών εργασιών …………………………….…………… 22 12.4. Υποτροφίες …………………………………………………..…………… 22 12.5. Ερευνητικές διακρίσεις ………………………………………..………….. 22 

13. Συγγραφικό έργο …………………………………………………………………. 23 13.1 Διατριβές ………………………………………………………………….. 24 13.2. Κεφάλαια σε βιβλία ……………………………………………………… 26 13.3. Διδακτικές σημειώσεις …………………………………………………… 26 14. Συμμετοχή σε συνέδρια ………………………………………………………….. 27 

14.1. Ανακοινώσεις εργασιών σε διεθνή συνέδρια με κριτές σε πρακτικά  

28 

συνεδρίων ……… 

14.2. Ανακοινώσεις περιλήψεων σε διεθνή συνέδρια με κριτές με πρακτικά  

29 

συνεδρίων … 

14.3. Ανακοινώσεις εργασιών σε ελληνικά συνέδρια με κριτές με πρακτικά  

30 

συνεδρίων …. 

14.4 Ανακοινώσεις περιλήψεων σε ελληνικά συνέδρια με κριτές με πρακτικά  

31

συνεδρίων  

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 2 

14.5 Ανακοινώσεις περιλήψεων σε ελληνικά συνέδρια με κριτές χωρίς  

32 

πρακτικά συνεδρίων 

14.6 Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια/ημερίδες ως προσκεκλημένη  

33 

ομιλήτρια ……… 

15. Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες ……………………………………….. 34 15.1 Επιμόρφωση ………………………………………………..………..….. 34 15.2 Επιμέλεια πρακτικών …………………………………………..………... 34 15.3 Παρουσίαση μαθημάτων ………………………………………..…..….. 35 15.4 Λοιπή ερευνητική δραστηριότητα ………….………………………….. 36 15.5 Μέλος γραμματειακής υποστήριξης …………………………………….. 37 15.6 Κριτής άρθρων σε επιστημονικά συνέδρια ……………………………… 38 15.7 Μέλος διοικητικών συμβουλίων …………………………………..….…. 38 15.8 Μέλος συντονιστικών, επιστημονικών, οργανωτικών επιτροπών,  

επιτροπών αξιολόγησης εργασιών …………………………………...….. 39 15.9 Μέλος επιστημονικών συλλόγων …………………………….................. 40 15.10 Οργάνωση κλινικών φροντιστηρίων και σχολιάστρια σε ημερίδα ........... 40 15.11 Συμμετοχή σε προεδρεία συνεδρίων/σεμιναρίων …………………..…… 41 15.12. Συστατικές επιστολές σε απόφοιτους τμημάτων φυσικοθεραπείας για  

μεταπτυχιακές σπουδές Ελλάδα /εξωτερικό και φορέα εργασίας ……… 41 

16. Συμμετοχή σε επιστημονικές εκδηλώσεις …………………………………….. 42 17. Προσκλήσεις για ομιλίες σε συνέδρια στο εξωτερικό ……………………….... 43 18. Χειρισμός στατιστικών πακέτων ………………………………………………. 43 19. Ξένες γλώσσες …………………………………………………………………… 44 20. Ερευνητικός προσανατολισμός – επιστημονικά ενδιαφέροντα ………………. 44

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 3 

1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

Επώνυμο: Χρηστάκου 

Όνομα: Άννα 

Ημερομηνία γέννησης: 29 Σεπτεμβρίου 1975 

Τόπος γέννησης: Αθήνα 

Όνομα πατέρα: Δημήτριος 

Όνομα μητέρας: Ελένη 

Οικογενειακή κατάσταση: Έγγαμη με δύο ανήλικα τέκνα (γεννηθέντα 2006  και 2008) 

Διεύθυνση κατοικίας: Ηχούς 78, 175 64, Π. Φάληρο, Αθήνα Τηλέφωνα επικοινωνίας: 210-9412413 – 6977370284 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: a.christakou@uop.gr 

2. ΣΠΟΥΔΕΣ  

1. Πτυχίο Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και  Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (1998) (Βαθμός  8.3/10). 

Σπουδές με το ERASMUS ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ στο Τμήμα Αθλητισμού και Υγείας του  Πανεπιστημίου Jyvaskyla Φιλανδίας (χειμερινό εξάμηνο Ακαδ. έτους 1997-1998). 2. Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών ειδίκευσης (M.Sc.) του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία της Άσκησης» της Σχολής Επιστήμης Φυσικής  Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με  κατεύθυνση Κινητική Συμπεριφορά (2001) (Βαθμός Άριστα). Τίτλος μεταπτυχιακής  διατριβής: Η επίδραση της νοερής εξάσκησης στη λειτουργική αποκατάσταση  διαστρέμματος δευτέρου βαθμού ποδοκνημικής άρθρωσης.  

Αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων και υποχρεώσεων στα έτη φοίτησης στο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα για απόκτηση μεταπτυχιακού διπλώματος σπουδών  ειδίκευσης στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του  Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών.  

Διδαχθέντα μαθήματα για την απόκτηση Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 4 

Μεθοδολογία Επιστημονικής Έρευνας  

Βιοστατιστική  

Τεχνολογία Έρευνας στη Βιολογία της Άσκησης  

Θεωρία της Επιστήμης  

Ειδικά Θέματα Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 

Σεμινάριο Αθλητικής Φυσικοθεραπείας 

Προχωρημένη Κινητική Συμπεριφορά 

Ειδικά Θέματα Κινητικής Συμπεριφοράς 

Σεμινάριο Κινητικής Συμπεριφοράς 

Καθοδηγούμενη Μελέτη Κινητικής Συμπεριφοράς  

Εισαγωγή στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία της Άσκησης» της  Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών ακαδημαϊκού έτους 1998-1999 για απόκτηση Μεταπτυχιακού  Διπλώματος Ειδίκευσης κατόπιν γραπτών εξετάσεων σε τρία μαθήματα  (Εργοφυσιολογία, Αθλητική Φυσικοθεραπεία, Κινητική Συμπεριφορά). 

3. Πτυχίο Φυσικοθεραπείας Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επαγγελμάτων Υγείας  και Πρόνοιας του Ανώτατου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Λαμίας (2005)  (Βαθμός 7.9/10). 

Διδακτορικό δίπλωμα (Ph.D.) του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Βιολογία 

της Άσκησης» της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Εθνικού και 

Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών με κατεύθυνση κινητικό έλεγχο-κινητική μάθηση στην αποκατάσταση (2008) (Βαθμός Άριστα). Τίτλος διδακτορικής διατριβής: Ανησυχίες  επανατραυματισμού, αγωνιστική αυτοπεποίθηση και προσοχή ως προβλεπτές  επανατραυματισμού και αθλητικής απόδοσης.  

Αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων και υποχρεώσεων στα έτη φοίτησης στο  μεταπτυχιακό πρόγραμμα για απόκτηση διδακτορικού διπλώματος σπουδών στο Τμήμα  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής & Αθλητισμού (ΤΕΦΑΑ) του Εθνικό και Καποδιστριακό  Πανεπιστήμιο Αθηνών. 

Διδαχθέντα μαθήματα για την απόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος

Διδακτορικό Σεμινάριο

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 5 

Ειδικά Θέματα Βιολογία της Άσκησης 

Καθοδηγούμενη Εργασία 

Γραπτές ημερήσιες εξετάσεις εφ’ όλης της ύλης σε τρία μαθήματα από τρεις διαφορετικούς  καθηγητές (μέλη της συμβουλευτικής επιτροπής) για την απόκτηση Διδακτορικού  Διπλώματος  

(α) Θεωρίες κινητικής μάθησης και κινητικού ελέγχου, ανατροφοδότηση 

(β) Περιγραφική έρευνα, εγκυρότητα, αξιοπιστία, αντικειμενικότητα, κατασκευή  ερωτηματολογίου (μεθοδολογία της έρευνας) 

(γ) Προσοχή, ανατροφοδότηση, θεωρίες κινητικής μάθησης  

5.Αίτηση υποψηφιότητας για οικονομική ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας με τίτλο: «Η  εξέταση της επίδρασης σωματικών και ψυχοκινητικών παραγόντων στην πρόβλεψη απόδοσης  και επανατραυματισμού αθλητών».  

(α) στο Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης με κατεύθυνση Επιστήμες Υγείας (17.000  Euros για δύο έτη) (2008-2009, Δεν επετεύχθει).  

Αίτηση υποψηφιότητας για οικονομική ενίσχυση μεταδιδακτορικής έρευνας με  τίτλο: «Η εξέταση της επίδρασης σωματικών και ψυχοκινητικών παραγόντων στην πρόβλεψη  απόδοσης και επανατραυματισμού αθλητών».  

(α) στο Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών με κατεύθυνση «Άλλοι τομείς σπουδών» (2009-2010,  Β στάδιο αξιολόγησης, απόσυρση της αίτησης εξαιτίας της ειδοποίησης και άμεσης  πρόσληψης σε μόνιμη θέση ΤΕ Φυσικοθεραπείας στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» το 2010)  

6. Οκτώβριος 2021- έως σήμερα  

Υποψήφια διδάκτωρ Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ  

Θέμα διατριβής: Η επίδραση της νοερής εξάσκησης στη γνωστική, κινητική και  συναισθηματική κατάσταση ατόμων με αρχόμενη άνοια 

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια Καθ. Κα. Σακελλάρη 

3. ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

3.1. ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ-ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ 1. Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 6 

(Σεπτέμβριος 2021) 

2. Φυσικοθεραπεύτρια στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» από 19/10/2010 έως 20/9/2021 3. Ελεύθερος επαγγελματίας με την ιδιότητα της «Φυσικοθεραπεύτριας» (εγγεγραμμένη στα  μητρώα του ΟΑΕΕ ΕΑΜ 3934610 και ΠΑΜ ΤΕΒΕ 1915989. Έναρξη ΟΑΕΕ: 1-10-2005  έως 5-11-2010) (Διάρκεια: 5 έτη και 1 μήνα). 

5. Άμισθη φυσικοθεραπεύτρια σε ιδιωτικό φυσικοθεραπευτήριο της κ. Νησιανάκης  Βασιλικής (Πειραιά) (Σεπτέμβριος 2003-Σεπτέμβριος 2004) (Διάρκεια: 1 έτους). 6. Άμισθη φυσικοθεραπεύτρια στο Μητροπολιτικό Νοσοκομείο Π. Φαλήρου (Σεπτέμβριος  2003-Σεπτέμβριος 2004) (Διάρκεια: 1 έτους). 

7. Πτυχιούχος Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού στα Προγράμματα «Μαζικός Αθλητισμός»  της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού (Δήμου Καισαριανής) (Μάρτιος 2002 - Ιούνιος  2002) (Διάρκεια: 3 μήνες). 

3.2. Σχολή Προπονητών Άρσης Βαρών Γ. Κατηγορίας της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού Σύμβαση μίσθωσης διδακτικού έργου ενότητας "Φυσικοθεραπεία" συνόλου δέκα  διδακτικών ωρών επί αμοιβής στη Σχολή Προπονητών Άρσης Βαρών Γ. Κατηγορίας της  Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού. Σημειώσεις μαθήματος διδακτικού έργου και λίστα  διδακτικών ενοτήτων έργου. 

4. ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

4.1. Διδασκαλία στην τριτοβάθμια εκπαίδευση 

4.1.1. Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών  

1. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Προηγμένη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015, 2015-2016, 2016- 2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 διδάσκοντας τα γνωστικά αντικείμενα «Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση στην  αποκατάσταση» και «Εκπαίδευση εφαρμογής νοερής εξάσκησης». 

2. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες Αποκατάστασης» της ΣΕΥΠ του  Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, διδάσκοντας το γνωστικό αντικείμενο «Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση στην  αποκατάσταση».  

3. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Καρδιοπνευμονική Αποκατάσταση και 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 7 

Αποκατάσταση Πασχόντων ΜΕΘ» της Ιατρικής Σχολής τα ακαδημαϊκά έτη 2016-2017,  2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 διδάσκοντας τα γνωστικά αντικείμενα «Φυσικοθεραπεία - Εξοπλισμός και Εφαρμογές στο  Αναπνευστικό Σύστημα» και «Διατροφή Προαγωγή Σωματικής Δραστηριότητας και  Μεταβολισμός στις Καρδιοαναπνευστικές παθήσεις».  

4. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ στο μάθημα Κλινική Νευρολογική Φυσικοθεραπεία το ακαδημαϊκό  έτος 2022-2023 (χειμερινό εξάμηνο) διδάσκοντας «Η επίδραση ης νοερής εξάσκησης στα  νευροεκφυλιστικά νοσήματα»  

5. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φυσική Αγωγή και Αθλητισμός» της Σχολής  Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών από το  ακαδημαϊκό έτος 2007-08 έως και 2017-1018, διδάσκοντας τα γνωστικά αντικείμενα  «Θεωρίες κινητικής μάθησης και κινητικού ελέγχου», «Προσοχή» «Αθλητικοί  Τραυματισμοί-πρόληψη και αποκατάσταση: Ψυχολογική προσέγγιση».  

6. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών: «Αλγολογία: Αντιμετώπιση του πόνου, διάγνωση και  θεραπεία. Φαρμακευτικές, παρεμβατικές και άλλες τεχνικές» της Ιατρική Σχολής του  Αρεταίειου Νοσοκομείου το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020 διδάσκοντας "Η διαχείριση του  πόνου με την τεχνική της νοερής εξάσκησης από το μη-ειδικό». 

7. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ στο μάθημα Κλινική Θεραπευτική άσκηση το ακαδημαϊκό έτος  2018-2019, 2019-2020 (εαρινό εξάμηνο) διδάσκοντας «Άσκηση -Ψυχολoγία του  τραυματισμού». 

8. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ στο μάθημα «Αναπνευστικές ασκήσεις» το ακαδημαϊκό έτος 2019- 2020, 2020-2021 (χειμερινό εξάμηνο) διδάσκοντας «Φροντίδα του αναπνευστικού  συστήματος στη ΜΕΘ» 

9. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Νέες Μέθοδοι στη Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ στο μάθημα «Ειδικά θέματα μυοσκελετικής θεραπείας» το  ακαδημαϊκό έτος από 2019-2020 (χειμερινό εξάμηνο) διδάσκοντας «Κινητική συμπεριφορά  σε κλινικούς πληθυσμούς: Παρακίνηση, Προσοχή, Ανατροφοδότηση» . 

10. Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Αποκατάσταση βλαβών Νωτιαίου Μυελού. 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 8 

Διαχείριση του πόνου σπονδυλικής προέλευσης» της Ιατρικής Σχολής το ακαδημαϊκό έτος  2022-2023 διδάσκοντας το γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμογή τεχνικών νου-σώματος στη  φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση των Κακώσεων Νωτιαίου Μυελού» για τα έτη 2022-2023,  2023-2024 

4.1.2. Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 

1. Δίωρη διάλεξη θεωρίας με θέμα «Νοερή Προπόνηση και Αθλητικοί Τραυματισμοί» στο  πλαίσιο του μαθήματος «Αθλητική Φυσικοθεραπεία – Εργαστήριο» στο Τμήμα  Φυσικοθεραπείας του ΠΑΔΑ (6 Ιουνίου 2019). 

2. Θεωρία μαθήματος «Μεθοδολογία της Έρευνας στην Υγεία» του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 (χειμερινό εξάμηνο).  3. Θεωρία μαθήματος «Προσθετική - Ορθωτική» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας,  Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας το ακαδημαϊκό έτος 2010-2011 (έως 5/11/2010/  διορισμός Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»). 

4. Θεωρία μαθήματος «Φυσικοθεραπεία κατά ηλικίες» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας,  Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας ακαδημαϊκά έτη 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010. 5. Θεωρία μαθήματος «Κλινική Άσκηση ΙΙ - Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία» του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας, Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας το ακαδημαϊκό έτος 2008-09. 6. Θεωρία μαθήματος «Φυσικά Μέσα – Ηλεκτροθεραπεία Ι» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας,  Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας ακαδημαϊκό έτος 2006-2007, 2007-2008. 7. Θεωρία μαθήματος «Κινητική Συμπεριφορά» στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της  Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών με  σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου Λέκτορα (Π. 407/80) τα ακαδημαϊκά έτη 2001-02,  2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 και 2007-08, και 2009-10 (εαρινό εξάμηνο)  και ως άμισθη τα ακαδημαϊκά έτη 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2008-09, 2010-2011,  2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018, 2018- 2019 (εαρινό εξάμηνο). 

8. Θεωρία μαθήματος «Αθλητική Ψυχολογία» με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  Λέκτορα (407/80) στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής  Αγωγής και Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών τα ακαδημαϊκά έτη 2004-05 και 2005- 06.  

10.2. Εργαστηριακή συνεργάτιδα 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 9 

1. Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Κλινική Ι Καρδιαναπνευστική Φυσικοθεραπεία  – Αποκατάσταση» (ΜΕΘ) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής  (ΠΑΔΑ) ως ακαδημαϊκός υπότροφος τα ακαδημαϊκά έτη 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (χειμερινό εξάμηνο). 

1. Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Κλινική Ι Καρδιαναπνευστική Φυσικοθεραπεία  – Αποκατάσταση» (ΜΕΘ) του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας για τα  ακαδημαϊκά έτη 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 (χειμερινό εξάμηνο) ως  ωρομίσθια εργαστηριακή συνεργάτιδα. 

2. Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Κλινική ΙΙ Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία και  Αποκατάσταση» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΠΑΔΑ)  ως ακαδημαϊκός υπότροφος για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 (εαρινό εξάμηνο). 

3. Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Κλινική ΙΙ Μυοσκελετική Φυσικοθεραπεία και  Αποκατάσταση» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας Τ.Ε.Ι. Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος  2017-2018 (εαρινό εξάμηνο). 

4. Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Φυσικοθεραπεία στο Μυοσκελετικό Σύστημα  Ι» του Τμήματος Φυσικοθεραπείας, Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας ακαδημαϊκό έτος  2009-2010. 

5. Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Φυσικοθεραπεία κατά Ηλικίες» του Τμήματος  Φυσικοθεραπείας Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας το ακαδημαϊκό έτος 2007-2008, 2008- 2009, 2009-2010. 

6. Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Φυσικά Μέσα – Ηλεκτροθεραπεία ΙΙ» του  Τμήματος Φυσικοθεραπείας Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας ακαδημαϊκό έτος 2006-07 7. Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Φυσικά Μέσα – Ηλεκτροθεραπεία Ι» του  Τμήματος Φυσικοθεραπείας Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας ακαδημαϊκό έτος 2005-06. 8. Διδασκαλία του εργαστηριακού μαθήματος «Κινητική Συμπεριφορά» στο Πρόγραμμα  Προπτυχιακών Σπουδών της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  Πανεπιστημίου Αθηνών με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου Λέκτορα (Π. 407/80) τα ακαδημαϊκά  έτη 2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07 και 2007-08, και 2009-10  (εαρινό εξάμηνο) και ως άμισθη τα ακαδημαϊκά έτη 1998-99, 1999-2000, 2000-2001, 2008- 09, 2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 10 

2017-2018, 2018-2019 (εαρινό εξάμηνο). 

11. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 1. Επιστημονικός Υπεύθυνος  

Άννα Χρηστάκου 

Τίτλος προγράμματος 

Πεποιθήσεις, ποιότητα ζωής και συμμόρφωση των Ελλήνων στα μέτρα αντιμετώπισης του  νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2) (Αριθμός έγκρισης 29341/27-04-2020) 

Φορέας ανάθεσης 

Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής  

Χρονολογία 

2020-2021  

Είδος συμμετοχής 

Άμισθη συνεργάτιδα με στόχο την εύρεση διαφορών ανάμεσα στους Έλληνες  φυσικοθεραπευτές, στους (λοιπούς) Έλληνες επαγγελματίες υγείας και στον ελληνικό  γενικό πληθυσμό στις πεποιθήσεις, ποιότητα ζωής και συμμόρφωση τους στα νέα μέτρα  περιορισμού του νέου κορωνοϊού (SARS-CoV-2).  

2. Επιστημονικός Υπεύθυνος  

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Σ. Νανάς.  

Τίτλος προγράμματος 

Αξιολόγηση μακροπρόθεσμων αποτελεσμάτων διαφορετικών τύπων προγραμμάτων  άσκησης για αποκατάσταση ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και  καρδιακή ανεπάρκεια.  

Φορέας ανάθεσης 

Μονάδα Νοσημάτων Θώρακος του Κέντρου Πνευμονικής Αποκατάστασης του  Ευγενιδείου Θεραπευτηρίου της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Χρονολογία 

2001-2002 

Είδος συμμετοχής 

Άμισθη συνεργάτιδα, μέλος του ερευνητικού προγράμματος, στον τομέα της οργάνωσης  του προγράμματος άσκησης σε ειδικό κλινικό πληθυσμό, της μεθοδολογίας έρευνας, της 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 11 

προσαρμογής ερωτηματολογίων σε ελληνικό πληθυσμό με περιεχόμενο την αξιολόγηση  της ποιότητας ζωής ασθενών με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και καρδιακή  ανεπάρκεια. 

3. Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Καθηγητής Ιατρικής Σχολής Σ. Νανάς. 

Τίτλος προγράμματος 

Αποκατάσταση μετά τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας της Α' ΚΕΘ Μονάδας Εντατικής  Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Φορέας ανάθεσης 

Α' ΚΕΘ Μονάδας Εντατικής Θεραπείας της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και  Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 

Χρονολογία 

2011- έως σήμερα 

Είδος συμμετοχής 

Άμισθη συνεργάτιδα, μέλος του ερευνητικού προγράμματος, στη συλλογή ερευνητικών  δεδομένων σχετικά με την αποκατάσταση μετά τη ΜΕΘ των βαρέως πασχόντων ασθενών  των Μονάδων Εντατικής Θεραπείας 

4. Επιστημονικός Υπεύθυνος  

Άννα Χρηστάκου  

Τίτλος προγράμματος 

Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην ποιότητα ζωής ενδονοσοκομειακών χειρουργηθέντων  ασθενών (Έγκριση Ερευνητικού Πρωτοκόλλου της Κλινικής Μελέτης από το  Επιστημονικό Συμβούλιο –Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Γ.Ν.Α. «Ο  Ευαγγελισμός», Αθήνα 01-05-2014. Αριθμός Πρωτοκόλλου 096) 

Φορέας ανάθεσης 

Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» 

Χρονολογία 

1/4/2014 - 1/4/2015 

Είδος συμμετοχής 

Άμισθη. Υπεύθυνη υλοποίησης της έρευνας για τη μελέτη της αποτελεσματικότητας της  φυσικοθεραπείας στην ποιότητας ζωής των χειρουργημένων ασθενών. Ετοιμασία 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 12 

ερευνητικής πρότασης και αίτηση έγκρισης από το Επιστημονικό Συμβούλιο. Συντονισμός  ερευνητικής ομάδας δύο πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών στο Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» .  Καταγραφή δεδομένων, πραγματοποίηση στατιστικών αναλύσεων και ετοιμασία εργασιών  προς δημοσίευση. 

5. Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Άννα Χρηστάκου  

Τίτλος προγράμματος 

Παράγοντες κινδύνου και η επίπτωση της έκτοπης οστεοποίησης σε βαρέως πάσχοντες  ασθενείς της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας 

Φορέας ανάθεσης 

Α' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» της Ιατρικής Σχολής  Πανεπιστημίου Αθηνών  

Χρονολογία 

1/1/2012 - 15/7/2012 

Είδος συμμετοχής 

Άμισθη συνεργάτιδα, υπεύθυνη στο συντονισμό του ερευνητικού προγράμματος.  Συγκεκριμένα στην οργάνωση, ετοιμασία και καταγραφή των παραγόντων κινδύνου,  καθώς και στο συντονισμό όλων των συμμετεχόντων του προγράμματος (της κα.  Αλυματήρη Μαρίας (μεταπτυχιακής φοιτήτριας) καθώς και τριών άλλων πτυχιούχων  φυσικοθεραπευτών του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός»).  

6. Επιστημονικός Υπεύθυνος 

Ελένη Ισχάκη, Επιμελήτρια Α’ ΕΣΥ Πνευμονολόγος –Εντατικολόγος Α' Μονάδας Εντατικής  Θεραπείας Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών Τίτλος προγράμματος 

Η επίδραση της άσκησης των εισπνευστικών μυών στον απογαλακτισμό βαρέως  πασχόντων ασθενών (Clinical Trial - ClinicalTrials.gov Protocol Registration and Results  System (PRS) Receipt Release Date: April 4, 2019/ Unique Protocol ID: 6345/14-03-2019) Φορέας ανάθεσης 

Α' Μονάδας Εντατικής Θεραπείας του Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» της Ιατρικής Σχολής  Πανεπιστημίου Αθηνών (Έγκριση Ερευνητικού Πρωτοκόλλου της Κλινικής Μελέτης από  το Επιστημονικό Συμβούλιο –Επιτροπή Ηθικής και Δεοντολογίας του Γ.Ν.Α. «Ο 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 13 

Ευαγγελισμός»)  

Χρονολογία 

20/3/2019-20/3-2021  

Είδος συμμετοχής 

Άμισθη συνεργάτιδα μέλος ερευνητικής ομάδας (Central Contact Person: Anna Christakou)  στην εφαρμογή προγράμματος άσκησης αναπνευστικών μυών σε συνδυασμό με τη  χορήγηση υψηλής ροής οξυγόνου στην επιτυχή και γρηγορότερη αποδέσμευση από το  μηχανικό αερισμό, και στη ενίσχυση της μυϊκής ισχύος και στη βελτίωση της  λειτουργικότητας του βαρέως πάσχοντα κατά την έξοδό του από τη ΜΕΘ. Θα  πραγματοποιηθεί άσκηση εισπνευστικών μυών προκαθορισμένου φορτίου (threshold),  δυναμομέτρηση χειρός, MRC, μέτρηση μεγίστης εισπνευστικής και εκπνευστικής πίεσης,  μέτρηση Κλίμακας Λειτουργικής Ανεξαρτησίας, του Ερωτηματολογίου Ποιότητας Ζωής,  του Ερωτηματολογίου Short Form 36 Health Survey (SF-36) και του Euro-Qol 5D-5L. 

12. ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΚΡΙΤΩΝ  

1. Christakou A, Gkikopoulou A, Iosif E, Gioftsos G (accepted) The effectiveness of focus of  attention in static balance and functional ability of chronic ankle instability. A pilot study  Iranian Rehabilitation Journal  

2. Christakou Α Fijalkowska Μ-Ε, Lazari E. Georgoudis G (2023) Translation, validation,  and reliability of the Greek version of the Arthritis Self- Efficacy Scale, European Journal  of Physiotherapy, DOI: 10.1080/21679169.2023.2164939  

3. Christakou, A. (2021). Cross–cultural adaptation of the Pain Catastrophizing Scale in Greek clinical population. Hong Kong Physiotherapy Journal,41(2):89-98 doi:  10.1142/S1013702521500086. 

4. Christakou, A., & Sakellari, V. (2021).Validity and reliability of the Greek version of the  Pain Beliefs and Perceptions. International Journal of Therapy and Rehabilitation. 5. Christakou, A., Stavrou, N.A., Psychountaki, M., Zervas, Y. (2020). Re-injury worry,  confidence and attention as predictors of a sport re-injury during a competitive season.  Research in Sports Medicine: An International Journal

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 14 

https://doi.org/10.1080/15438627.2020.1853542 

6. Christakou, A., & Boulnta F. (2020). The effectiveness of the hydrotherapy in patients  with chronic low back pain. Physiotherapy Quarterly,28(3), 32-38. 

7. Christakou A, Stavrou NA, Psychountaki M, Zervas Y. (2019). Development and  Validation of Sport Confidence Questionnaire of Rehabilitated Athletes Returning to  Competition. Annαls Orthopedic Musculoskeletal Disorders 2(1), 1021. 

8. Christakou, A., Alimatiri, M., Patsaki, E., Kouvarakos, A., Papadopoulos, E., Efstathiou  F., Sidriras, G., Nanas, S. (2019). Symptomatic heteropic ossification: Incidence and risk  factors of a musculoskeletal complication in a general Intensive Care Unit. Health &  Research Journal 5(2), 66-76.  

9. Christakou, A., Vasieiadis, G., Kapreli, E. (2021). Motor imagery as a method of  perceiving in pianist during forced non-practice: a single case study. Physiotherapy Theory  and Practice, DOI: 10.1080/09593985.2019.1636917 

10. Christakou, A., Seitaridi, A., Koutsioumba, E. Papaioannou, S. Spinou, A. Anaouni, E.  Grigoriadis, K. Mpempeletsi, P., Rekliti E. & Patsaki E. (2018). Current physiotherapy  practice in Greek intensive care units: a national study. European Journal of Physiotherapy, 1-7. 

11. Christakou, A. & Giannoulis, M. (2014). Chest compressions with two hands and with one  hand. A comparative study. International Journal of Health Sciences & Research, 4(8),  173-182.  

12. Christakou, A. & Zakynthinos S. (2014). The effectiveness of early mobility in deep vein  thrombosis. Hospital Chronicles, 9(1), 1–6. 

13. Christakou, A., Alimatiri, M., Patsaki, E., Papadopoulos, E., Kouvarakos, A., Kotanidou,  A. & Nanas, S. (2013). Heterotopic ossification in intensive care unit: A review.  International Journal Physiotherapy Research 1(4), 188-95.  

14. Christakou, A., & Laiou, A. (2013). Comparing the psychometric properties of the  Pediatric Outcomes Data Collection Instrument and the Activities Scales for Kids: A  review. Journal of Child Health Care, 1-8.  

15. Christakou A., Papadopoulos, E., Patsaki, I., Sidiras, G., & Nanas, S. (2013). Functional  assessment scales in a general intensive care unit. A review. Hospital Chronicles, 8(4),  159–166.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 15 

16. Christakou, A., Zervas, Y., Psychountaki, M., & Stavrou, N.A. (2012). Development and  validation of the Attention Questionnaire Rehabilitated Athletes Returning to Competition. Psychology, Health & Medicine, 17(4), 499-510. 

17. Christakou, A., Zervas, Y., Stavrou, N.A., & Psychountaki, M. (2011). Development and  validation of the Causes of Re-Injury Worry Questionnaire. Psychology, Health &  Medicine, 16(1), 94-114. 

18. Christakou, A., Andriopoulou., M., & Asimakopoulos, P. (2011). Validity and reliability  of the Greek version of the Quebec Back Pain Disability Scale. Journal Back and  Musculoskeletal Rehabilitation, 24(3), 145-154.  

19. Christakou, A., & Lavallee, D. (2009). Rehabilitation from sports injuries: From theory to practice. Perspectives in Public Health, 129(3), 121-126. 

20. Christakou, A., & Zervas, Y. (2007). The effectiveness of imagery on pain, edema, range  of motion of ankle sprain grade II. Physical Therapy in Sport, 8(3), 130-140.  [(Σημ. Αυτή η δημοσίευση συγκαταλέγεται στις κορυφαίες 25 (TOP 25 Hottest Articles) του περιοδικού «Physical Therapy in Sport» από το διάστημα Ιανουάριο 2008 ως και Δεκέμβριο 2009, www.sciencedirect.com)]  

21. Christakou, A., Zervas, Y., & Lavallee, D. (2007). The adjunctive role of imagery on the  functional rehabilitation of a grade II ankle sprain. Human Movement Science, 26, 141-154. [(Σημ. Αυτή η δημοσίευση συγκαταλέγεται με σειρά 17ηστις κορυφαίες 50 Βιο-ιατρικών  άρθρων στον υποτομέα «άλλα διαστρέμματα ποδοκνημικής» (BIOMEDICAL ARTICLES TOP 50 (other ankle sprain)) από το διάστημα 2006 έως 2012 (2006-2012)  www.recentmedicalfindings.com)] 

22. Χρηστάκου, Α., Ανδρεάδου, Σ., Ζαμπλάρα, Α., Καραδήμου, Δ., Κούστα Κ.,  Μπεμπελέτση, Π., Παναγοπούλου, Δ., Πατσάκη, Ε. Σακελλάρη, Π., Σειταρίδη, Α. (2020). Φυσικοθεραπευτική Παρέμβαση σε COVID-19 στο χώρο της Οξείας Φάσης Νοσηλείας:  Συστάσεις οδηγιών κλινικού έργου (Μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα κατόπιν άδειας:  Physiotherapy Management for COVID-19 in the Acute Hospital Setting:  Recommendations to guide clinical. Pneumon 1(33), 32-35. 

23. Christakou, A., Andreadou, S., Vasileiadi, K., Zamplara, A., Patsaki, E., Patsiris, S.  Seitaridi, A. (2018). [British Thoracic Society Guideline on Pulmonary Rehabilitation in  Adults]. Pneumon, 31(2), 82-127.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 16 

24. Χρηστάκου, Α., Γρηγοριάδης, Κ., Ζαμπλάρα, Ν., Μπεμπελέτση, Π., Παναγοπούλου, Δ.,  Πατσάκη, Ε. (2015). Φυσικοθεραπεία στον ενήλικα βαρέως πάσχοντα ασθενή: Συστάσεις  της Ομάδας Εργασίας για τη φυσικοθεραπεία στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς που  συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αναπνευστική Εταιρεία και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία  Εντατικής Θεραπείας. (μετάφραση κατόπιν άδειας). Φυσικοθεραπεία, 18(1), 14-31. 

Χρηστάκου, Α., Γρηγοριάδης, Κ., Ζαμπλάρα, Ν., Μπεμπελέτση, Π., Παναγοπούλου, Δ.,  Πατσάκη, Ε. (2015). Φυσικοθεραπεία στον ενήλικα βαρέως πάσχοντα ασθενή: Συστάσεις  της Ομάδας Εργασίας για τη φυσικοθεραπεία στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς που  συστήθηκε από την Ευρωπαϊκή Αναπνευστική Εταιρεία και την Ευρωπαϊκή Εταιρεία  Εντατικής Θεραπείας. Διαδικτυακό συμπλήρωμα (μετάφραση κατόπιν άδειας).  Φυσικοθεραπεία, 18(1), 33-49.  

25. Χρηστάκου, Α. (2013). Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση: μέσα και τεχνικές αποκατάστασης. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμοκολογίας και Φαρμακοκινητικής, 31(3), 234- 242. 

26. Χρηστάκου, Α., Ζέρβας, Γ., Ψυχουντάκη, Μ., & Σταύρου, Ν. (2011). Σχέση μεταξύ σοβαρότητας τραυματισμού, ανησυχίας επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής. Αθλητική Ψυχολογία, 21, 29-38. 

27. Χρηστάκου, Α., & Ζαχαριουδάκη, Ό. (2010). Η επίδραση της άσκησης στο νερό στο σύνδρομο της ινομυαλγίας. Θέματα Φυσικοθεραπείας, 6, 101-108.  

28. Χρηστάκου, Α. (2010). Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ψυχοσωματικών διαταραχών. Σωματοθεραπεία, 7, 3-13. 

29. Χρηστάκου, Α., & Ζέρβας, Γ. (2006). Η νοερή εξάσκηση στην αποκατάσταση αθλητικών τραυματισμών: Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Θέματα Φυσικοθεραπείας, 4, 29-53. 

13. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ  ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΜΕ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ  

30. Parlakidis K Krokos D, Sagredaki ML, Kontopoulos LA, Christakou A. (accepted)  Examining the relationship between psychological and functional status after a sport  musculoskeletal injury. HEAL Academy Medical Journal 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 17 

31. Paraskevopoulos E Kottaridis FM Moutzouri M Koumantakis G Antonakis-Karamintzas  D. Tsolakis C. Koulouvaris P. Christakou A. Papandreou M (2023) Preliminary insights  into the diagnostic accuracy of the modified arm care screen test for overhead athletes: A  promising tool for injury prevention. Healthcare 2023, 11(23),  

3046; https://doi.org/10.3390/healthcare11233046 

32. Raidou VS, Andreadou S, Christakou A. Kortianou EA (2023). Digital Health Care in  Chronic Respiratory Diseases during and beyond the COVID-19 pandemic. A Critical  Review. Medical Research Archives, v. 11, n. 6, June 2023. ISSN 2375-1924 

33. Christakou A, Bouzineki C, Pavlou M, Stranjalis G Sakellari V (2023) The effectiveness  of mental imagery in motor, cognitive and emotional rehabilitation in subjects of early  stage of dementia: A study protocol . Journal of Frailty, Sarcopenia and Falls, March 8, 1  60-65. 

34. Boutsikari, EC., Christakou, A., Elpidoforou, M., Kopsidas, I., Nikolovienis, N., Kardara.  D., Triantafyllou. C. (2021). Factors influencing Greek population’s perceptions towards  COVID-19 mitigation: A regression-based association analysis. PNEUMON 

35. Grammatopoulou, E., Sdravou, D., Gkiliri, F., Bourtzi, A., Polymerou, A., Metallidis, S., Geka, E., Koumantakis, G.A., Christakou, A., Evangelodimou, A. (2021) The Effect of  Post-ICU Physiotherapy on Respiratory and Physical Functioning Status in Patients with  COVID-19: A Pilot Study. Medicine Science Forum, 6, 4. https://doi.org/10.3390/  

IECMD2021-103 

36. Atsidakou N., Matsi A.E., Christakou, A. (2021). The effectiveness of exercise program  after lumbar discectomy surgery. Journal of Clinical Orthopedics and Trauma, 16, 99-105. 37. Patsaki, I., Christakou, A., Papadopoulos, E., Katartzi, M., Kouvarakos, A., Siempos, I.,  Tsimouris, D., Skoura A., Xatzimina, A, Malachias, S., Koulouris, N., Grammatopoulou,  E., Zakinthinos, S., Ischaki, E. (2020). Inspiratory muscle training and nasal high flow for  difficult weaning. Study protocol. ERJ Open Research, 6: 00088-2020 DOI: 10.1183/23120541.00088-2020 

38. Matsi, A., Atsidakou, N., Christakou, A., Georgoudis, G. (2020). The effectiveness of the  craniocervical flexion exercise on pain, disability and cervical range of motion in patients  with neck pain. Critical Reviews in Physical and Rehabilitation Medicine 32(1):39-57. 39. Gkikopoulos, G., Chronopoulou, C., Christakou, A. (2020). Examining e-injury worry, 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 18 

confidence and attention after an acute musculoskeletal sport injury. The Journal of Sports  Medicine and Physical Fitness 60(3), 428-434. 

40. Tsekoura, M., Billi, V., Fousekis, G., Christakou, A., Tsepis I. (2019). Cross cultural  adaptation reliability and validity of the Greek version of the Cumberland Ankle Instability  Tool. Physiotherapy Theory and Practice. https://doi.org/10.1080/09593985.2019.1652944 

41. Angoules, A. Christakou, A. Tsibidakis, H., Angoules, G. & Kapetanakis, S. (2019).  Horse related spine and spinal cord injuries. Clinical Sciences Research and Reports, 2, 1-7 https:// doi.org/10.15761/CSRR.1000122 

42. Laiou, A., Christakou, A., Kaminiotis, V. (2015). Impacts of hippotherapy on children  with cerebral palsy from parent’s perspective: A qualitative research. International Journal  of Physiotherapy, 2(6), 947-957. 

43. Papadopoulos E., Patsaki I., Christakou A., Gerovasili V., & Nanas, S. (2013). Therapeutic applications of neuromuscular electrical stimulation in critical care patients.  Hospital Chronicles, 8(3), 112–119. 

44. Papadopoulos, E., Batzakis, A., Katartzi, M., Patsaki, I., Christakou, A., & Korfias, S.  (2018). Patient operated for an intraparenchymal brain tumor with serious lower limb  weakness. The role of in-hospital physiotherapy. Case report. Hospital Chronicles, 13(1-4),  32-35.  

45. Patsaki, I., Papadopoulos, E., Sidiras, G., Christakou, A., Kouvarakos, A., & Markaki V.  (2013). The effectiveness of inspiratory muscle training in weaning in critically ill patients  from mechanical ventilation. Hospital Chronicles, 8(2), 86-90. 

46. Patsaki, E., Gerovasili, V., Sidiras, G., Karatzanos, E., Mitsiou, G., Papadopoulos, E.,  Christakou, A., Routsi, C., Kotanidou, A., & Nanas, S. (2017). Effect of neuromuscular  stimulation and individualized rehabilitation on muscle strength in Intensive Care Unit  survivor: A randomized trial. Journal of Critical Care 40, 76-82. 

47. Βασιλειάδη Κ., Ανδρεάδου Σ, Πατσάκη Ε., Χρηστάκου, Α. (2022) Καρδιακή. ανεπάρκεια  και άσκηση: ο ρόλος του φυσικοθεραπευτή. Αρχεία Ελληνικής Ιατρικής 39(2)163-173 48. Mpempeletsi, P., Christakou, Α., Patsaki, I., Grigoriadis, Κ. (2015). Physiotherapy in the  intensive care unit. Pneumon, 28(4), 350-350. 

41. Λαίου, Ν., & Χρηστάκου, Α. (2013). Η επίδραση της ιπποθεραπείας στα παιδιά με εγκεφαλική παράλυση: Πλευρά γονέων. Επιθεώρηση Κλινικής Φαρμοκολογίας και

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 19 

Φαρμακοκινητικής, 31(3), 269-275. 

42. Παπαδόπουλος, E., Χρηστάκου, A., Πατσάκη, Ε., Σιδηράς, Γ., & Ζακυνθινός, Σ. (2013). Αρχές κλινικής αξιολόγησης στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. Νοσοκομειακά Χρονικά, 75(1), 461-477 

14. ΑΥΤΟΔΥΝΑΜΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΜΕ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ  

43. Christakou, Α. (2020). Adherence to the rehabilitation program for patients with venous  leg ulcers. The International Journal of Lower Extremity Wounds, 1-20. Book of abstracts  of the 8th Hellenic Wound Healing Society Meeting, Athens. 

https://doi.org/10.1177/1534734620907019 

44. Christakou, Α. & Papadopoulos, M. (2016). Assessment of quality of life of patients with  chronic ulcers and wounds. The International Journal of Lower Extremity Wounds, 1-20.  Book of abstracts of the 7th Hellenic Wound Healing Society Meeting, Athens. 

45. Christakou, A. & Kapreli, E. (2015). Reliability and validity of the survey pain attitudes  in Greek population. Physiotherapy, 101, Supplement 1. pp. e1-e11722. Book of abstracts of the World Confederation for Physical Therapy Congress Singapore. 

46. Christakou, A., Patsaki, I., Alimatitri, M., Papadopoulos, Ε., Kouvarakos, A., Karakitsos,  D., Markaki, V., & Nanas, S. (2013). Incidence and risk factors of heteropic ossification  in a general intensive care unit. Intensive Care Medicine Supplement. 2, 39. Book of  Abstracts 0865. The 26th Annual Congress of the European Society of Intensive Care  Medicine. Paris, France 

47. Christakou, A., Alimantiri, M., Patsaki, E., Kouvarakos, A., Papadopoulos, M.,  Stefanidis, K., Karakitsos, D., Vrettou, S.C., Markaki, V., & Nanas S. (2012).  Epidemiology and early diagnosis of heterotopic ossification in critical ill patients.  Preliminary data. Intensive Care Medicine Supplement. 1, 38. Book of Abstracts 0330.  The 25th Annual Congress of the European Society of Intensive Care Medicine, Lisbon,  Portugal. 

48. Χρηστάκου, Α., Ζέρβας, Γ., Ψυχουντάκη, Μ., & Σταύρου, Ν.Α. (2012). Οι ανησυχίες  επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής ως προβλεπτικοί 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 20 

παράγοντες νέου αθλητικού τραυματισμού. Κινησιολογία, 88-90 (Πρακτικά  Επιστημονικού Συνεδρίου «Έρευνα & Εφαρμογές στην Αθλητική Επιστήμη», σελ. 77-78,  Αθήνα).  

49. Χρηστάκου, Α. (2015). Ο ρόλος της φυσικοθεραπείας στην ποιότητα ζωής των  νοσηλευομένων ασθενών. Νοσοκομειακά Χρονικά 77(1), 436-438. (Πρακτικά 20οΕτήσιο  Σεμιναρίου Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείου "Ο Ευαγγελισμός" Αθήνα.  16 -20 Φεβρουαρίου 2015, 

50. Χρηστάκου, Α. (2013). Κλίμακες λειτουργικής αξιολόγησης ασθενών στη ΜΕΘ.  Νοσοκομειακά Χρονικά 75(1), 478 (Πρακτικά 18οΕτήσιο Σεμινάριο Συνεχιζόμενης  Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» Αθήνα). 

51. Χρηστάκου, Α. (2013). Ο ρόλος της πρώιμης κινητοποίησης στην εν τω βάθη  φλεβοθρόμβωση. Νοσοκομειακά Χρονικά 75(1), 480. (Πρακτικά 18οΕτήσιο Σεμινάριο  Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» Αθήνα). 

52. Χρηστάκου, Α. (2006). Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας της Κλίμακας Σχέσης  Πόνου και Λειτουργικής Αδυναμίας σε ελληνικό πληθυσμό. Θέματα Φυσικοθεραπείας,  4(4), 48. 

15. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ ΣΕ ΞΕΝΑ ΚΑΙ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΜΕ  ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ  

53. Papadopoulos M., Christakou A. (2020). The effect of pressure garments on the  prevention and management of chronic scars. The International Journal of Lower  Extremity Wounds 1-20. Book of abstracts the 8th Hellenic Wound Healing Society  Meeting, Athens https://doi.org/10.1177/1534734620907019 

54. Papadopoulos M., Christakou A. (2016). The effect of electrical stimulation in ulcer  healing recent advances. The International Journal of Lower Extremity Wounds, 1-20.  Book of abstracts the 7th Hellenic Wound Healing Society Meeting, Athens 

55. Spinou, A., Pepera, G., Peristeropoulos, A., Christakou, A., Laoutaris, I. (2016).  Development, management and leadership in cardiorespiratory physiotherapy: a case  study from Greece. Physiotherapy 102 Supplement 1. Book of Abstracts POS046 (p. 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 21 

e100). The 4th European Congress of the ER-WCPT. DOI:  https://doi.org/10.1016/j.physio.2016.10.104 

56. Patsaki, I., Sidiras, G., Gerovasili, V., Kouvarakos, A., Polimerou, E., Mitsiou, G.  Kardara, A., Christakou, A., et al. (2013). Long term-functional deficiencies of ICU acquired weakness: A prospective study. Intensive Care Medicine, Supplement 2, 39.  Book of Abstracts 0864. The 26th Annual Congress of the European Society of Intensive  Care Medicine. Paris, France 

57. Mpempeletsi, P., Christakou, A., Patsaki, I., Grigoriadis, K. (2015). Physiotherapy in  the Intensive care unit. Pneumon, 28(4), 350. 

58. Λαίου, Α., & Χρηστάκου, Α. (2011). Ο ρόλος της κινησιοθεραπείας στην μυϊκή  δυστροφία DUCHENNE. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Θέματα Φυσικοθεραπείας, 7(4),  Π-13 (Πρακτικά 25οΕτήσιο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας  Φυσικοθεραπείας. Αθήνα.)  

59. Χάνου, Κ., Χρηστάκου, Α., & Σφετσιώρης, Δ. (2011). Η επαγγελματική ικανοποίηση  των Ελλήνων εργαστηριούχων φυσικοθεραπευτών: Πιλοτική μελέτη. Θέματα  Φυσικοθεραπείας, 7(4), Π-5 (Πρακτικά 25οΕτήσιο Συνέδριο της Ελληνικής  Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας, Αθήνα).  

60. Καλλένου, Μ., Σαπλαούρα, Ζ., Χρηστάκου, Α. (2009). Η επίδραση της άσκησης στον  οσφυοπυελικό και οσφυικό πόνο κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Θέματα  Φυσικοθεραπείας, 5(8), 63. 

16. ΥΠΟ ΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΞΕΝΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ  ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ  1. Grammatopoulou, E., Sdravou, D., Gkilliri, F., Bourtzi, A., Polymerou, A., Metalidis, S.,  

Geka, E., Koumntakis, G., Christakou, A., Evangelodimou, A. The effect of post-ICU  Physiotherapy on respiratory and physical functioning status in patients with COVID-19. A  pilot study. Medicina.  

2. Boutsikari E., Christakou, A., Elpidoforou, M., Kopsidas, I., Nikolovienis, N., Kardara .,  Boutsikari C., Triantafyllou, C. (JOHE-D-20-00808 ). Public’s perceived importance of non pharmacological interventions for COVID-19 control in Greece: preliminary evidence from a  cross-sectional study. Journal of Community Health

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 22 

17. ΥΠΟ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΞΕΝΑ  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΥ ΚΥΡΟΥΣ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ  ΚΡΙΤΩΝ  

1. Effectiveness of imagery technique in COPD patients with low back pain. Archives of  Physical Medicine and Rehabilitation. 

2. Kinesthetic evaluation in ankle functional instability. Musculoskeletal Science and  Practice. 

18. ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ  ΑΠΟ ΑΛΛΟΥΣ ΕΡΕΥΝΗΤΕΣ-ΦΟΡΕΙΣ 

12.1 Συνολικός αριθμός δημοσιεύσεων και αναφορών 

Αριθμός δημοσιεύσεων 46 

Σύνολο αναφορών Google Scholar https://scholar.google.com/citations?hl=e l&user=8Y7YeQ4AAAAJ 

639 

h-index 12 

12.2 Κριτής σε έγκριτα περιοδικά (Reviewer in Peer-reviewed Indexed Journals) Journal of Novel Physiotherapy and Physical Rehabilitation (Sherpa/Romeo, ORCID  (Signatory Publisher), CrossRef, BASE, Index Copernicus, Academic Microsoft) Physiotherapy Theory and Practice[Impact Factor:1.18, RG Journal Impact: 0.83 Academic Search Complete; AMED; Biological Abstracts; BIOSIS Previews;  CINAHL; Consumer Health Complete; EMBASE; EMCARE; HINARI; MedLine/PubMed;  SCOPUS; SPORT Discus 

Physical Therapy in Sport [Impact Factor: 2.00, 5-Year Impact Factor: 2.355 SJR: 0.83,  H-Index: 39. Indexed in BIOSIS, Current Contents/Social & Behavioral Sciences, MEDLINE,  Ergonomics Abstracts, Physical Education Index, PsycINFO, SPORTDiscus, Science Citation  Index, Social Sciences Citation Index, Scopus].

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 23 

Archives of Physiotherapy [Indexed in PubMed Cinahl DOAJ EBSCO BioMed Central, Springer Link]. 

Disability and Rehabilitation [Impact Factor: 2.042, SJR: 0.80, H-Index: 92. Indexed in  Current Contents; EBSCO Online; Educational Research Abstracts online (ERA); Electronic  Library For Social Care; Ergonomics Abstracts; Index Medicus/MEDLINE; PEDro, Psych  Info/Psych Lit/Psych Abstracts; RECAL Bibliographic Database; Science Citation Index;  Scopus; Social Science Citation Index; and Sociological Abstracts]. 

Research Quarterly for Exercise and Sport [Impact Factor: 1.25, SJR: 0.77, H-Index:  58. Indexed in American Statistical Association, British Library, CSA, EBSCOhost, Elsevier, ERIC, Gale, H.W. OCLC, ProQuest, Thomson Reuters, Wilson National Library of Medicine, De  Gruyter Saur, Psychological Abstracts, Social Science Citations, SIRC, Ben-Oak Publishing  Company]. 

Journal of Applied Sport Psychology [Impact Factor: 1.4, SJR: 0.89, H-Index: 64.  Indexed in CABI- Abstracts on Hygiene and Communicable Diseases- CAB Abstracts  - Global Health - Leisure Tourism Database - Nutrition and Food Services Database - Rural  Development Abstracts - World Agricultural Economics and Rural Sociology Abstracts CSA – 

PsycINFO EBSCOhost - Academic Search Alumni Edition - Academic Search Complete - Academic Search Premier - CINAHL Plus - CINAHL Plus with Full Text - Current Abstracts - Rehabilitation & Sports Medicine Source- SocINDEX- SocINDEX with Full Text - SPORTDiscus with Full Text - TOC Premier Elsevier - Scopus National Library of Medicine - PubMed OCLC - ArticleFirst - Arts and Humanities Search - Electronic Collections Online - PsycFIRST Thomson Reuters - Current Contents - Science Citation Index Expanded - Social  Sciences Citation Index - Web of Science]. 

Journal of Sport Rehabilitation [Impact Factor: 1.81. SJR: 0.77, H-Index: 40. Indexed  in Adis International Ltd. Reactions Weekly(Online)British Library Board Allied and  Complementary Medicine Database Copyright Clearance Center GetIt Now 

Get It Now - International Schools Only De Gruyter Saur Dietrich’s Index Philosophicus  EBSCOhost Academic Search Alumni Edition Academic Search Complete Academic  Search Elite Academic earch Premier Academic Search Ultimate llied and Complementary  Medicine Database Biomedical Reference Collection: Corporate Edition Biotechnology  Source Book Review Digest Plus (H.W. Wilson) CINAHL Complete CINAHL Database 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 24 

(Cumulative Index to Nursing & Allied Health Literature) CINAHL Plus with Full  Text Current Abstracts General Science Abstracts (H.W. Wilson) General Science Full Text  (H.W. Wilson) Omn I File Full Text Mega (H.W. Wilson) Rehabilitation & Sports Medicine  Source SPORT Discus with Full Text TOC Premier (Table of Contents) EBSCO A-o-Z  Elsevier BV Scopus E-psyche Focus On: Sports Science and Medicine Gale Academic  ASAP Academic OneFile Book Review Index Expanded Academic ASAP General  OneFile Health Reference Center Academic Info Trac Custom Nursing Resource Center Google  Scholar H.W. Wilson Generalcience Index National Library of Medicine PubMed  Ovid Allied and Complementary Medicine Database Personal Alert (E-mail)ProQuest  Biological Sciences, Selective Environmental Sciences and Pollution Management,  Selective Health and Safety Science Abstracts (Online), Selective Physical ducation Index  (Online), Core Thomson Reuters Current Contents Science Citation Index Expanded Web of  Science U.S. National Library of Medicine MEDLINE] 

Αθλητική Ψυχολογία 

12.3 Εξετάστρια πτυχιακών εργασιών 

Επιβλέπουσα 5 προπτυχιακών τελικών εργασιών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΑΠΕΛ Εξετάστρια μεταπτυχιακών εργασιών Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΠΑΔΑ  Συνεπιβλέπουσα ως ακαδημαϊκός υπότροφος μιας μεταπτυχιακής εργασίας στο Τμήμα  Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εαρινό  εξάμηνο) (κ. Σταμάτης Μιχαηλίδης)  

Συνεπιβλέπουσα ως ακαδημαϊκός υπότροφος δύο προπτυχιακών εργασιών στο Τμήμα  Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) (ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, εαρινό  εξάμηνο) (κα. Κατερίνα Γκικοπούλου - κα. Ευδοκία Ιωσήφ, κα. Έλενα Καρβούνη)  Συνεπιβλέπουσα ως ακαδημαϊκός υπότροφος μιας προπτυχιακής τελικής εργασίας στο  Τμήμα Φυσικοθεραπείας Πανεπιστήμιου Δυτικής Αττικής (ΠαΔΑ) (ακαδημαϊκό έτος 2018- 2019, εαρινό εξάμηνο) (κα. Κατερίνα Ευαγγελία Μάτση & κα. Ναυσικά Ατσιδάκου).  Επιβλέπουσα δύο προπτυχιακών τελικών εργασιών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  Αθήνας (ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) (κ. Γιώργος Γκικόπουλος & κα. Χρύσα Χρονοπούλου,  κα. Φωτεινή Μπουλντά). 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 25 

Επιβλέπουσα έξι προπτυχιακών τελικών εργασιών στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας  Παραρτήματος Αιγίου Τ.Ε.Ι. Πάτρας από το έτος 2007 έως 2010 ( κα. Μαρία Ανδριοπούλου, κα.  Ζωή Σαπλαούρα -κα. Μαρία Καλλένου, κα. Αθανασία Λαίου - κα. Αικατερίνη-Ελένη Κούζου,  κα. Σπανίδη Αικατερίνη – κα. Ελένη Χάσκου, κα. Ζαχαριουδάκη Όλγα, κ. Νικολάκαρος  Βασίλης)  

Εξετάστρια σε επτά προπτυχιακές τελικές εργασίες στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας  Παραρτήματος Αιγίου Τ.Ε.Ι. Πάτρας από το έτος 2007 έως 2010 (κα. Μαλαγάνη Αγγελική - Μουστακίδου Σουσάννα, κα. Ρούσσου Κρινιώ, κα. Καλαντζή Μαρία, κα. Καζάκου Κυριακή &  Χριστάκη Αλεξάνδρα, κ. Κωτσάκης Ζαφείρης, κ. Μπακόλιας Δημήτρης, κα. Παναγιώτης  Κανέλλος - Παναγιώτης Σταμέλος, κα. Τερζιεβ Ρουμέν)  

Συνεπιβλέπουσα δύο μεταπτυχιακών διατριβών του Μεταπτυχιακού Προγράμματος  Καρδιοαναπνευστική Αποκατάσταση και Αποκατάσταση Ασθενών ΜΕΘ της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με τίτλους «Η επίδραση της άσκησης των εισπνευστικών μυών σε συνδυασμό με ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής στη μυϊκή δύναμη και τη λειτουργικότητα των βαρέως πασχόντων ασθενών μετά τη ΜΕΘ» (κ. Δημήτρης Τσιμουρτσής) και «η Επίδραση της άσκησης των εισπνευστικών μυών σε συνδυασμό με ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής στη δύσκολη αποδέσμευση από το μηχανικό αερισμό») (κα. Αναστασία Σκούρα).  

Υπεύθυνη ως συνεπιβλέπουσα δύο μεταπτυχιακών διατριβών του Μεταπτυχιακού  Προγράμματος Καρδιοαναναπνευστικής Αναζωογόνησης της Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ με  τίτλους: «Καταγραφή προδιαθεσικών παραγόντων της έκτοπης οστεοποίησης και η επίπτωση της  σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς των μονάδων εντατικής θεραπείας» (της μεταπτ. φοιτήτριας  Αλυματήρης Μαρίας) και «Σύγκριση μεταξύ δύο άνω άκρων με ένα άνω άκρο τεχνικών  θωρακικών συμπιέσεων καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης ενήλικων ατόμων» (του μεταπτ.  φοιτητή Γιαννούλη Μάριου).  

Ειδικός μελετητής διατριβής διδακτορικού επιπέδου (dissertation expert reader)  Πανεπιστημίου της California Αμερικής του Δρ. Scott Lineberry με τίτλο «Journey to Home. The  first novel of the trilogy: American Generations» (Ιούνιος-Ιούλιος 2006).  

12.4 Υποτροφίες  

Υποτροφία από το Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης για την εκπόνηση της  διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Ανησυχίες επανατραυματισμού, αγωνιστική αυτοπεποίθηση 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 26 

και προσοχή ως προβλεπτές επανατραυματισμού και αθλητικής απόδοσης» (ακαδημαϊκά έτη  2004 - 08). 

Υποτροφία από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Πρόγραμμα ΕΠΕΑΚ)  για την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διατριβής με τίτλο «Η επίδραση της νοερής εξάσκησης στη  λειτουργική αποκατάσταση διαστρέμματος δευτέρου βαθμού ποδοκνημικής άρθρωσης»  (ακαδημαϊκά έτη 1998 - 2001). 

12.5 Ερευνητικές διακρίσεις  

Βραβείο για την 3ηκαλύτερη προφορικής ανακοίνωσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας  ΠΑΠΕΛ Παπαμιχαήλ Π., Κρόκος Δ., Μπαλαμουτιού Μ.. Μιχάλης Μ, Λύρος Ε.,  Χρηστάκου Α. Η επίδραση ενός προγράμματος άσκησης στην ισορροπία, τη λειτουργική  ικανότητα, την κατάθλιψη και την ποιότητα ζωής σε ασθενή με νόσο πάρκινσον – μελέτη  περίπτωσης 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας στο Τμήμα  Φυσικοθεραπείας Παν. Θεσσαλίας Λαμία (10-12 Μαρτίου 2023). 

Βραβείο για τη 2η καλύτερη προφορική ανακοίνωση του συνεδρίου Παρλακίδης Κ.,  Κρόκος Δ., Σαγρεδάκη, Μ.Λ Κοντόπουλος ΛΑ,. Χρηστάκου Α. Συσχετιση ψυχολογικών  και σωματικών παραγόντων μετά από αθλητικό μυοσκελετικο τραυματισμό κάτω άκρου  κατά την επιστροφή στον αγώνα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας στο  Τμήμα Φυσικοθεραπείας Παν. Θεσσαλίας στη Λαμία (10-12 Μαρτίου 2023). 

Πρώτη θέση βραβείο ΕΕΕΦ Δεκέμβριος 2021 Χρηστάκου και συνεργάτες.  Δεύτερη θέση βραβείο «Α.ΜΠΙΛΛΗΣ» από την Ένωση Επιστημονικού Προσωπικού  Νοσοκομείου «Ο Ευαγγελισμός» (Ε.Ε.Π.Ν.Ε.) για την παρουσίαση κλινικού περιστατικού στα  πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος της Ε.Ε.Π.Ν.Ε. (ακαδημαϊκού έτους 2017-2018) (Αθήνα,  Ιανουάριος 2018). 

Τρίτη θέση στο 26ο Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας για  την εργασία με τίτλο: Η μακροχρόνια επίδραση της πολυνευρομυοπάθειας του βαρέως  πάσχοντος στη λειτουργική ικανότητα των ασθενών μετά την έξοδο από το νοσοκομείο  (Πατσάκη, Ε., Σιδηράς Γ., Μήτσιου Γ., Παπαδόπουλος Ε., Χρηστάκου Α., Κουβαράκος, Α,  Καρδαρά Α., Πολυμέρου, Ε., Γεροβασίλη Β., Μαρκάκη Β., & Νανάς, Σ.) (Αθήνα, 2012).  

Επιλογή στις δεκατρείς πρώτες εργασίες για τη διεκδίκηση Βραβείων Ευρωπαϊκού Αριστείου  Νέων Ερευνητών της Αθλητικής Ψυχολογίας στην εργασία με τίτλο «The effectiveness of mental

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 27 

practice on the dynamic balance of grade II ankle sprain» (Christakou, A., & Zervas, Y.)  (Κοπεγχάγη, 2003). 

13. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ  

 13.1. Διατριβές  

1. Χρηστάκου, Α. (2008). Ανησυχίες επανατραυματισμού, αγωνιστική αυτοπεποίθηση και  προσοχή ως προβλεπτές επανατραυματισμού και αθλητικής απόδοσης. Διδακτορική διατριβή  Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου  Αθηνών

2. Χρηστάκου, Α. (2001). Η επίδραση της νοερής εξάσκησης στη λειτουργική  αποκατάσταση διαστρέμματος δευτέρου βαθμού ποδοκνημικής άρθρωσης. Μεταπτυχιακή  διατριβή Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού Εθνικού Καποδιστριακού  Πανεπιστημίου Αθηνών

3. Χρηστάκου, Α. (2005) Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας του Ερωτηματολογίου  Αντιλήψεων και Ερμηνείας Πόνου. Πτυχιακή εργασία Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Στερεάς  Ελλάδας. 

4. Χρηστάκου, Α. (1997). Η αυτοσχεδιαστική δημιουργία στον ελληνικό παραδοσιακό  χορό στην περιοχή της Ηπείρου. Πτυχιακή εργασία Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και  Αθλητισμού Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών

13.2. Κεφάλαια σε βιβλία 

1. Χρηστάκου, Α. (υπό προετοιμασία). Σύνδρομο μετά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ: πρόληψη  και αντιμετώπιση» Από Σ. Νανάς & Ι. Τατούλη (Εκδ) (Κεφ. Α μέρος: Σύνδρομο μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ. Από την επιβίωση στην ποιότητα ζωής μετά τη ΜΕΘ). Έκτοπη οστεοποίηση και  συγκάμψεις.  

Το βιβλίο αυτό πραγματεύεται θεωρητικά και κλινικά αντικείμενα του βαρέως πάσχοντα ασθενούς κατά τη διάρκεια νοσηλείας του τόσο στη ΜΕΘ όσο και κατά την έξοδο του από αυτή.  Ένα τέτοιο σύγγραμμα συμβαλλει στη κατανόηση θεμάτων που απασχολούν όλους τους  επαγγελματίες υγείας στο σχετικά νέο πεδίο της Εντατικής Θεραπείας  

2. Χρηστάκου, Α. (2017). Φροντίδα του αναπνευστικού στη ΜΕΘ. (Κεφάλαιο 18, σελ.361- 378). Από Ε. Γραμματοπούλου (Εκδ.) «Φυσικοθεραπευτικές τεχνικές και μέθοδοι αξιολόγησης 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 28 

στις αναπνευστικές παθήσεις». Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις. Αθήνα. ΙSBN 978-960-608- 010-4. 

Το βιβλίο καλύπτει την ύλη στο γνωστικό αντικείμενο της αναπνευστικής  φυσικοθεραπείας στο μάθημα της Κλινικής Εκπαίδευσης στο Αναπνευστικό Σύστημα.  Στο βιβλίο αποτελείται συνολικά από τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) σελίδες οι  οποίες καλύπτουν τέσσερις ενότητες με δεκαεννιά (19) κεφάλαια. Στο κεφάλαιο  Φροντίδα του αναπνευστικού στη ΜΕΘ περιλαμβάνονται τεχνικές, οι οποίες  συμβάλλουν στην πρόληψη, στη διακοπή και στην καλύτερη αντιμετώπιση των  ενδεχόμενων βλαβών που προκαλούνται και από την παρατεταμένη παραμονή του στη  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). Η φροντίδα του αναπνευστικού συστήματος  συμβάλλει στη μείωση του αναπνεόμενου φορτίου, περιορίζει τις εκκρίσεις, βελτιώνει  το βήχα, αυξάνει την αντοχή των εισπνευστικών μυών, και βελτιώνει την αποδέσμευση  από το μηχανικό αερισμό των διασωληνωμένων ασθενών. Στόχος των τεχνικών  φροντίδας αναπνευστικού συστήματος είναι η καλύτερη και ταχύτερη έξοδο των  ασθενών από τη ΜΕΘ.  

3. Χρηστάκου, Α. & Πατσάκη Ε. (2017). Αξιολόγηση του βαρέως πάσχοντα στη ΜΕΘ  (Κεφάλαιο 17, σελ.343-359). Από Ε. Γραμματοπούλου (Εκδ.) «Φυσικοθεραπευτικές τεχνικές και  μέθοδοι αξιολόγησης στις αναπνευστικές παθήσεις». Κωνσταντάρας Ιατρικές Εκδόσεις. Αθήνα  ΙSBN 978-960-608-010-4. 

Το βιβλίο καλύπτει την ύλη στο γνωστικό αντικείμενο της αναπνευστικής  φυσικοθεραπείας στο μάθημα της Κλινικής Εκπαίδευσης στο Αναπνευστικό Σύστημα.  Στο βιβλίο αποτελείται συνολικά από τριακόσιες ενενήντα τρεις (393) σελίδες οι  οποίες καλύπτουν τέσσερις ενότητες με δεκαεννιά (19) κεφάλαια. Το κεφάλαιο  «Αξιολόγηση του βαρέως πάσχοντα ασθενούς στη ΜΕΘ» συμβάλλει στο σχεδιασμό  του κατάλληλου φυσικοθεραπευτικού προγράμματος αποκατάστασης Η αξιολόγηση  του βαρέως πάσχοντα πραγματοποιείται στο καρδιοαγγειακό, αναπνευστικό,  νευρολογικό και μυϊκό σύστημα του ασθενούς ανά τακτικά χρονικά διαστήματα (λ.χ.,  είσοδο, παραμονή, έξοδο από τη ΜΕΘ). Η χρήση έγκυρων και αξιόπιστων οργάνων  αξιολόγησης θεωρείται απαραίτητη και αναγκαία για το καλύτερο φυσικοθεραπευτικό  αποτέλεσμα. 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 29 

4. Χρηστάκου, Α. & Νανάς, Σ. (2014). Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενούς με εν  τω βάθει φλεβοθρόμβωση (σελ. 58-69). Από Ν. Μαγγίνα, Φ. Κλούβα-Μολυβδά, Ε. Βέη (Εκδ.)  "Η συμβολή της φυσικοθεραπείας στη θεραπεία του βαριά πάσχοντα ασθενή". Εκδόσεις  Σαπλαούρας Σταύρος και ΣΙΑ. Αθήνα.  

Το βιβλίο καλύπτει τη θεματολογία ανάπτυξης του κλινικού φυσικοθεραπευτικού  φροντιστηρίου του 15ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εντατικής Θεραπείας (2014). Το  βιβλίο αποτελείται από εκατοπενήντα (150) σελίδες και περιλαμβάνει δεκατρία (13)  κεφάλαια. Το κεφάλαιο «Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενούς με εν τω βάθει φλεβοθρόμβωση» περιγράφει την κλινική εικόνα, τους κινδύνους - επιπλοκές, την  επίπτωση, τους παράγοντες κινδύνου, η θεραπεία, την κινητοποίηση και άσκηση, τις  διαβαθμισμένες κάλτσες συμπίεσης, τη συσκευή διακοπτόμενου πεπιεσμένου αέρα  συμπίεσης, νευρομυϊκός ηλεκτρικός ερεθισμός, και κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες. 

5. Χρηστάκου, Α., Αλυματήρη, Μ., & Νανάς, Σ. (2012). Έκτοπες οστεοποιήσεις: Τί  νεώτερο στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση (σελ. 103-116). Από Ν. Μαγκίνα (Εκδ.)  «Τεκμηριωμένη Φυσικοθεραπεία». Εκδόσεις Σαπλαούρας Σταύρος και ΣΙΑ. Αθήνα.  

Το βιβλίο καλύπτει τη θεματολογία ανάπτυξης του κλινικού φυσικοθεραπευτικού  φροντιστηρίου του 14ου Πανελληνίου Συνεδρίου της Εντατικής Θεραπείας (2012). Το  βιβλίο αποτελείται από εκατοπενήντα (150) σελίδες και περιλαμβάνει δώδεκα (12)  κεφάλαια. Το κεφάλαιο «Έκτοπες οστεοποιήσεις: Τί νεώτερο στην έγκαιρη διάγνωση  και αντιμετώπιση» αναφέρει (α) επιπτωση, (β) Παράγοντες κινδύνου, (γ)  Παθοφυσιολογία (δ) Κλινική εικόνα (ε) Διαγνωστικά μέσα (στ) Πρόληψη-Προφύλαξη  (ζ) Θεραπεία (μη φαρμακευτική).  

6. Παπαδόπουλος, Ε., Χρηστάκου, Α., & Νανάς, Σ. (2011). Κλινική-Λειτουργική  Αξιολόγηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (σελ. 33-50). Από Β. Γεροβασίλη, Μ.  Παπαδόπουλος, Σ. Νανάς (Εκδ.) «Πρώιμη κινητοποίηση & Αποκατάσταση». Εκδόσεις Γράμμα:  ΙSBN 978-960-99612-4-0. 

Το βιβλίο καλύπτει τις τελευταίες εξελίξεις στην αποκατάσταση στη Μονάδα  εντατικής θεραπείας μέσα από επτά (7) κεφάλαια όπως πολυνευρομυοπάθεια, κλινική  λειτουργική αξιολόγηση, πρώιμη κινητοποίηση, ηλεκτρικό νευρομυϊκό ερεθισμό,  αποκατάσταση μετά τη ΜΕΘ, Ευρωπαϊκές οδηγίες αποκατάστασης και  τηλεαποκατάσταση, που απαρτίζουν 130 σελίδες. Το κεφάλαιο Κλινική-Λειτουργική 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 30 

Αξιολόγηση περιλαμβάνει τις ενότητες Αξιολόγηση σταθεροποίησης ασθενούς μέσω  συνεχούς παρακολούθησης (monitoring) Αξιολόγηση επικοινωνίας και γνωστικής  ικανότητας Αξιολόγηση αναπνευστικού συστήματος Αξιολόγηση μυοσκελετικού  συστήματος (ενδείξεις, αντενδείξεις, κριτήρια διακοπής κινητοποίησης). Επίσης  περιλαμβάνονται η ανάλυση του ιστορικού, η υποκειμενική και αντικειμενική  εκτίμηση, η συνεκτίμηση και η οργάνωση του πλάνου αποκατάστασης του ασθενούς.  

13.3. Διδακτικές σημειώσεις 

1. Χρηστάκου, Α. (2009). Σημειώσεις εργαστήριο μαθήματος «Φυσικοθεραπεία στο  Μυοσκελετικό Σύστημα Ι» στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας, (Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας). Οι σημειώσεις καλύπτουν την εξεταζόμενη ύλη στο γνωστικό αντικείμενο της  φυσικοθεραπείας στο μυοσκελετικό σύστημα στο πλαίσιο του μαθήματος  «Φυσικοθεραπεία στο Σκελετικό Σύστημα Ι» στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Οι  θεματικές ενότητες των σημειώσεων περιλαμβάνουν: (1) κατάγματα άνω, κάτω άκρων  και σπονδυλικής στήλης, (2) κακώσεις μυών συνδέσμων και τενόντων, (3) νευρίτιδες,  (4) μαιευτική παράλυση, ραιβόκρανο, (5) κακώσεις νεύρων. 

2. Χρηστάκου, Α. (2008). Σημειώσεις θεωρίας μαθήματος «Κλινική Άσκηση ΙΙ» στο  Τμήμα Φυσικοθεραπείας, (Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας). 

Οι σημειώσεις καλύπτουν την εξεταζόμενη ύλη στο γνωστικό αντικείμενο της κλινικής  άσκησης ΙΙ στο πλαίσιο του μαθήματος «Κλινική Άσκηση ΙΙ» στο Τμήμα  Φυσικοθεραπείας. Οι θεματικές ενότητες των σημειώσεων περιλαμβάνουν: (1)  κατάγματα άνω, κάτω άκρων και σπονδυλικής στήλης, (2) κακώσεις μυών συνδέσμων  και τενόντων, (3) ρευματοειδής αρθρίτιδα (καρπός, ισχίο, γόνατο), (4) οστεοαρθρίτιδα  (καρπός, ισχίο, γόνατο), (5) αρθοπλαστική ώμου, (6) αρθροπλαστική ισχίου ((ανάλυση  θεμάτων που εφάπτονται στην άρθρωση του ισχίου (λ.χ., ανατομικών και λειτουργικών  χαρακτηριστικών, λειτουργία ισχίου κατά τη στατική και δυναμική θέση σώματος,  βιομηχανική ανάλυση μονοποδικής στήριξης, κ.λ.π.)), (7) αρθροπλαστική γόνατος  [(ανάλυση θεμάτων που εφάπτονται στην άρθρωση του γόνατος (λ.χ., ανατομικών και  λειτουργικών χαρακτηριστικών, μηχανισμός κλειδώματος γόνατος, ανάλυση θεμάτων  της επιγονατιδομηριαίας διάρθρωσης, κ.λ.π.)], (8) κακώσεις νεύρων, (9)  παραμορφώσεις κάτω άκρων και (10) επώδυνα σύνδρομα άνω άκρων, κάτω άκρων και  σπονδυλικής στήλης. 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 31 

3. Χρηστάκου, Α. (2006). Σημειώσεις θεωρίας μαθήματος «Φυσικών Μέσων Ι» στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας). 

Οι σημειώσεις καλύπτουν την εξεταζόμενη ύλη στο γνωστικό αντικείμενο των  φυσικών μέσων Ι το πλαίσιο του μαθήματος «Φυσικά Μέσα Ι» στο Τμήμα  Φυσικοθεραπείας. Οι θεματικές ενότητες των σημειώσεων είναι: (α) μέσα  κρυοθεραπείας, (β) μέσα επιπολής και εν τω βάθει θερμοθεραπείας, (γ) Laser, (δ)  μαγνητικά πεδία, (ε) ηλεκτρομυογραφική βιοανάδραση.  

4. Χρηστάκου, Α. (2006). Σημειώσεις θεωρίας μαθήματος «Φυσικοθεραπεία κατά Ηλικίες»  στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας (Παραρτήματος Αιγίου, ΤΕΙ Πάτρας).  

Οι σημειώσεις καλύπτουν την εξεταζόμενη ύλη στο γνωστικό αντικείμενο της  φυσικοθεραπείας κατά ηλικίες στο πλαίσιο του μαθήματος «Φυσικοθεραπεία κατά  Ηλικίες» στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Οι θεματικές ενότητες των σημειώσεων  είναι: (1) συγγενές μυϊκό ραιβόκρανο, (2) συγγενές εξάρθρημα ισχίου, (3) συγγενής  ραιβοιπποποδία, (4) μυϊκές δυστροφίες, (5) δισχιδής ράχη και μηνιγγομυελοκήλη,  (6) νεανική (παιδική) ρευματοειδής αρθρίτιδα και αγκυλωτική σπονδυλαρθρίτιδα,  (7) οστεοχονδρίτιδες, (8) σκολίωση, (9) διαταραχές επιγονατιδομηριαίας άρθρωσης  του γόνατος, (10) οσφυαλγία, (11) οστεοπόρωση και ινομυαλγία και (12) ακράτεια  ούρων (γυναικεία). 

5. Χρηστάκου, Α.. Παντουβάκη, Α., Πατσάκη, Ε.(2016). Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση  και κινητοποίηση βαρέως πασχόντων ασθενών στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας (σελ. 1-8).  Κλινικές σημειώσεις 4ου Σεμιναρίου Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ. (14-15 Μαΐου 2016, Κρήτη).  

Οι σημειώσεις καλύπτουν την ολοκληρωμένη αξιολόγηση όλων των οργανικών  συστημάτων του βαρέως πάσχοντος ασθενούς, η οποία θα συμβάλλει στην κατάλληλη  σχεδίαση του φυσικοθεραπευτικού προγράμματος παρέμβασης. Στην αξιολόγηση  γίνεται αναλυτική περιγραφή της σταθεροποίησης ασθενούς μέσω συνεχούς  παρακολούθησης (monitoring), της επικοινωνίας και της γνωστικής ικανότητας, του  αναπνευστικού και του μυοσκελετικού συστήματος, καθώς και τις λειτουργικές  κλίμακες αξιολόγησης. Η πρώιμη κινητοποίηση μειώνεις τις επιπλοκές της  παρατεταμένης παραμονής του ασθενούς στον αναπνευστήρα και στη ΜΕΘ.  

6. Μπατζάκης, Α. & Χρηστάκου, Α. (2016). Ο αναπνευστήρας της Μονάδας Εντατικής  Θεραπείας για αρχαρίους. Κλινικές σημειώσεις εργαστηρίου του 25ου Ετήσιου Επιστημονικού 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 32 

Συνέδριου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας (Δύο CD) 18-20 Ιανουαρίου 2016.  Αθήνα.  

Οι σημειώσεις συμβάλλουν στην εξοικείωση των συμμετεχόντων με τον  αναπνευστήρα της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας και τη χρήση του διότι ο  φυσικοθεραπευτής στο χώρο της ΜΕΘ καλείται να είναι εξοικειωμένος με τον  αναπνευστήρα και να γνωρίζει βασικές αρχές μηχανικού αερισμού του  διασωληνωμένου ασθενούς. Γίνεται αναφορά στα εξής γνωστικά αντικείμενα: 

1. Θεμελιώδη μεγέθη της μηχανικής των ρευστών, όπως όγκος, πίεση, ροή,  πυκνότητα, ενδοτικότητα και άλλα. 

2. Βασικές αρχές λειτουργίας του μηχανήματος «Αναπνευστήρας της Μονάδας  Εντατικής Θεραπείας». 

3. Ρύθμιση των αναγκαίων παραμέτρων για την χορήγηση αναπνοών από το  μηχάνημα στον ασθενή. 

4. Οι συνηθέστεροι τρόποι αερισμού των ασθενών μέσω του αναπνευστήρα και η  συλλογιστική στην οποία βασίζονται. 

5. Άσκηση των συνέδρων σε αναπνευστήρες, ώστε να αποκτήσουν βιωματική  εμπειρία. 

7. Γρηγοριάδης, Κ., Ευσταθίου Γ. Χρηστάκου, Α. (2016). Μη Επεμβατικός Μηχανικός  Αερισμός στη Μονάδα Εντατικής θεραπείας . Κλινικές σημειώσεις φροντιστηρίου του 25ου Ετήσιου Επιστημονικού Συνέδριου του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπείας (Π.Σ.Φ.) (σελ.  1-25), 18-20 Ιανουαρίου 2016. Αθήνα. 

Οι σημειώσεις καλύπτουν τη μελέτη και εφαρμογή του μη Επεμβατικού Μηχανικού  Αερισμού (ΜΕΜΑ), η οποία είναι μια μέθοδος που μπορεί να υποστηρίξει την μη  αποτελεσματική αναπνοή του ασθενή. Η όλη διεργασία διευκολύνεται από μια  συσκευή αναπνευστήρα που προσφέρει μηχανική υποστήριξη, χωρίς να υπάρχει η  ανάγκη διασωλήνωσης. Εφαρμόζεται πολύ τακτικά στις ΜΕΘ και στο θάλαμο  οποιασδήποτε κλινικής ή ακόμα και στο σπίτι του ασθενούς. Περιγράφονται τα είδη  ΜΕΜΑ, οι διαφορές ΜΕΜΑ με σύγκριση με συμβατικό αερισμό, οι προϋποθέσεις για  την επιτυχία του ΜΕΜΑ, οι ενδείξεις και αντενδείξεις, οι ρυθμίσεις του  αναπνευστήρα στο ΜΕΜΑ, οι οδηγίες εφαρμογής ΜΕΜΑ, η αποδέσμευση του  ασθενούς από το ΜΕΜΑ και διάφορες ασκήσεις εφαρμογής ΜΕΜΑ.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 33 

14. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ  

14.1. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΣΕ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

1. Christakou, A., Psychountaki, M., Stavrou, N., Zervas, Y. (2021). The role of mental  imagery on pain, edema and range of motion of ankle sprain grade II. The 8th International  Conference of Physiotherapy in Pychiatry and Mental Health (ICPPMH) () Helsinki, Finland. 2. Christakou A. Bouzineki C. Pavlou M Stranjalis G . Sakellari V. The effectiveness of  mental imagery on motor, cognitive and emotional status of older people with early stage of  dementia: preliminary data. World Physiotherapy Congress 2023. 2-4 June 2023 Dubai 3. Christakou A. Gkikopoulou A. Iosif E. Gioftsos G. The effectiveness of focus of  attention in static balance and functional ability of patients with chronic ankle instability World  Physiotherapy Congress 2023. 2-4 June 2023 Dubai 

4. Papandreou M., Mylonaki N., Paraskevopoulos E., Plakoutsis G., Christakou A. Koumantakis G. The effect of Synchronous music of functional laterality of the lower limps in  amateur foorball athletes. A pilot study. World Physiotherapy Congress 2023. 2-4 June 2023  Dubai 

5. Bouzineki, C., Christakou Α. Pavlou, M., Stranjalis G, Sakellari V. The effects of  mental imagery on balance, anxiety and quality of life of older people with early stage of  dementia: Preliminary data International Congress of Parkinson’s Disease and Movement  Disorders Copenhagen, Denmark, 27–31August, 2023. 

6. Bouzineki C. Christakou A., Kanellopoulou S., Arabatzi X., Sakellari V. The effect of  limited thoracic mobility on shoulder joint function in individuals with extrapyramidal syndrome  International Congress of Parkinson’s Disease and Movement Disorders Copenhagen, Denmark,  27–31August, 2023. 

7. Christakou A., Bouzineki C., Kanellopoulou S, Pavlou M, Stranjalis G, Sakellari V. The effects of combined mental imagery with Otago Exercise training on motor, cognitive and emotional status of older people with early-stage dementia 33rd Alzheimer Europe  Conference Helsinki 16-18 October 2023. 

8. Bouzineki C Kanellopoulou S Arampatzi X Christakou A Sakellari V The examination  of the relationship between limited thoracic mobility and shoulder joint function in individuals  with frailty 33rd Alzheimer Europe Conference Helsinki 16 - 18 October 2023.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 34 

9. Christakou, A., Zervas, Y., Stavrou, N., & Psychountaki, M. (2009). Development and validation of the Attention Questionnaire of Injured Athletes. Proceedings of the 12th ISSP World  Congress of Sport Psychology (pp. 104-106). Marrachech, Marocco.  

10. Christakou, A., & Zervas, Υ. (2003). The effectiveness of mental practice in the dynamic  balance of grade II ankle sprain. Proceedings of XIth European Congress of Sport Psychology (pp. 43-44). Copenhagen, Denmark.  

11. Christakou, A., Vazou, S., Psychountaki, & Zervas, Y. (2001). The effectiveness of  water aerobics and aerobic exercise program on mood states. Proceedings of the 10th World  Congress of Sport Psychology- In the dawn of the new millennium (Vol. 1, pp. 209-211). Skiathos, Greece.  

12. Vazou, S., Christakou, A., Stavrou, N.Α., Psychountaki, M., & Zervas, Y. (2001). The  relationship between self-efficacy, perceptions of effort and feeling states in aerobic dance and  running. In A. Papaioannou, M. Goudas, & Y. Theodorakis (Eds.), Proceedings of the 10th World  Congress of Sport Psychology – In the dawn of the new millennium (Vol. 1, pp. 206 – 208).  Skiathos, Hellas.  

14.2. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΜΕ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

13. Christakou, A. Tsimouris D., Skoura A., Xatzimina, A., Patsaki, E., Papadopoulos, M.,  Kouvarakos A., Katartzi, M., Grammatopoulou, E., Koulouris, Z., Zakynthinos, S. Ischaki, E.  (2021). The effectiveness of inspiratory muscle training and high flow nasal cannula oxygen  therapy on physiotherapy outcome measures in difficult to wean patients. WCPT Congress 2021  9-11 April 2021.Singapore  

14. Christakou, A., Vasileiadis, G., & Kapreli, E. (2019). Motor imagery as a method of  perceiving performance in pianists during forced non practice a single case study. WCPT  Congress 2019 Geneva 10-13 May 2019. 

15. Christakou, A., & Stavrou, N. (2017). The effectiveness of respiratory and mobility  exercises on anxiety and depression of hospitalized and surgical patients. Proceedings of the  World Congress of Sport Psychology ISSP (pp.646). Seville Spain.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 35 

16. Christakou, A., Psychountaki, M. Stavrou, AN., & Zervas, Y. (2015). The injury severity  on athletes' psychological indices in the beginning of the next competition season. Proceedings of  the 14th European Congress of Sport Psychology of FEPSAC (pp.443-444). Bern, Switzerland.  17. Christakou, A., Stavrou, N.A., Psychountaki, M., & Zervas, Y. (2014). Predicting sport  performance after an injury: The role of athlete's psychological indices. Proceedings of the 26th Association of Psychological Science (APS) Annual Convention (pp.56-57). San Francisco, USA. 18. Christakou, A., Psychountaki, M., Stavrou A.N., & Zervas, Y. (2013). Re-injury Worry,  Sport Confidence, Attention as Predictors of Re-Injuries during a Competitive Season.  Proceedings of the ISSP Proceedings of the 13th World Congress of Sports Psychology Beijing (pp. 277). China. 

19. Christakou, A., Stavrou, N.A., Psychountaki, M., & Zervas, Y. (2007). Development and  validation of the Sport Self-Confident Questionnaire of injured athletes. Proceedings of the 12th European Congress of Sport Psychology “Sport and Exercise Psychology: Bridges between  disciplines and cultures” (pp. 332). Halkidiki. Greece. 

20. Christakou, A., & Athanasopoulos, S. (2004). The relationship between of functional  stability and dynamic balance following a grade II ankle sprain. Proceedings of the 13th Balkan  Sports Medicine Congress and the 7th International Congress of Sports Medicine Association of  Greece (pp. 148-149). Drama. Greece. 

21. Christakou, A., Stavrou, N.Α., Psychountaki, M., & Zervas, Y. (2004). Reliability and  validity of the Greek Version of the Sports Physiotherapistics Views on Psychological Strategies  (SPVPS) Questionnaire. In V. Klissouras, S. Kellis & I. Mouratidis (Eds.), Proceedings of the  Pre-Olympic Congress “Sport Science through the Ages (Vol. II, pp. 43-44). Thessaloniki.  Greece. 

22. Christakou, Α., Goudelis, G., Athanasopoulos, S., & Zervas, Y. (2003). The  effectiveness of mental practice in the functional rehabilitation of ankle sprain grade II.  Proceedings of the 59th Pan-Hellenic Orthopedic Congress (pp. 108). Athens, Greece.  23. Christakou, A., & Zervas, Y. (2003). The effectiveness of mental practice in the dynamic  balance of grade II ankle sprain. In R. Stelter (Ed.), Proceedings of the XIth European Congress  of Sport Psychology (pp. 43). Copenhagen, Denmark.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 36 

24. Christakou A., Karzis, K., Athanasopoulos, S., & Zervas, Y. (2002). Effectiveness of  mental practice on functional testing in athletes with grade II ankle sprain. Proceedings of the 7th Annual Congress of the European College of Sport Science (Vol. 1, pp. 396). Athens. Greece. 25. Tsekoura, M., Billi, V., Fousekis, G., Christakou, A., Tsepis I. (2021). Cross cultural  adaptation reliability and validity of the Greek version of the Cumberland Ankle Instability Tool.  19th ESSKA 14th-21th May 2021 Italy 

26. Chanou, K. Christakou., A., & Sfetsioris, D. (2011). Job satisfaction among  physiotherapists in Greece. Proceedings of the 16ο World Physical Therapy Congress (RR12-PO 312-16), Holland.  

27. Vogiatzis, I., Nanas, S., Christakou, A., Pentaraki, M., Sideri, O., & Roussos, C. (2002).  Effectiveness of different modalities of exercise training on quality of life in patients with COPD.  Proceedings of the 7th Annual Congress of the European College of Sport Science (Vol. 1, pp.  341). Athens. Greece.  

28. Georgoudis, G., Sotiropoulos, S., Likourgia, I., Skouras, A., Christakou, A., Grammatopoulou, E., & Venetikou, Μ. (2019). Evaluation of a painful musculoskeletal foot  problems Q the psychometric properties of the Greek version of the foot health status  questionnaire (FHSQ-GR). WCPT Congress 2019 Geneva, 10-13 May 2019.  

14.3. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΏΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΜΕ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

29. Χρηστάκου, Α. Ψυχουντάκη, Μ., Σταύρου, Ν., & Ζέρβας, Γ. (2014). Ψυχολογικά  χαρακτηριστικά ως προβλεπτές απόδοσης αθλητών μετά από τραυματισμό. Πρακτικά  13ουΣυνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (σελ. 115-118). Τρίκαλα. Ελλάδα 

30. Χρηστάκου, Α., Ζέρβας, Γ., Σταύρου, Ν.Α., & Ψυχουντάκη, Μ. (2012). Ο ρόλος της  ανησυχίας επανατραυματισμού, της αυτοπεποίθησης και της προσοχής στην πρόβλεψη της  αθλητικής απόδοσης μετά από τραυματισμό. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής  Ψυχολογίας «H Αθλητική Ψυχολογία στην ̟παιδεία,την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» (σελ. 49- 51). Αθήνα. 

31. Χρηστάκου, Α., Ζέρβας, Γ., Ψυχουντάκη, Μ., & Σταύρου, Ν. Α. (2008). Η εξέταση της  σχέσης μεταξύ ανησυχιών επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 37 

αθλητών με προηγούμενο τραυματισμό. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής  Ψυχολογίας «Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους (σελ. 120-122). Αθήνα.  32. Χρηστάκου, Α., & Ζέρβας, Γ. (2004). Η επίδραση της νοερής εξάσκησης στον πόνο,  οίδημα και εύρος τροχιάς ποδοκνημικής άρθρωσης με διάστρεμμα δευτέρου βαθμού. Πρακτικά  8ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (σελ. 65-67). Τρίκαλα.  

33. Χρηστάκου, Α., Βάζου, Σ., Ψυχουντάκη, Μ., & Ζέρβας, Γ. (2000). Η επίδραση της  σωματικής άσκησης στο νερό στη συναισθηματική κατάσταση των ασκούμενων. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας-«‘Έρευνα και εφαρμογές στην άσκηση και τον  αθλητισμό» (σελ. 49-51). Αθήνα. Ελλάδα. 

34. Σταύρου, Ν.Α., Ψυχουντάκη, Μ., Καρακασίδου, Ε., & Χρηστάκου, Α (2012). Θεωρία  ψυχολογικής ροής – Θεωρία αυτοκαθορισμού: Η σχέση της ψυχολογικής ροής και των κινήτρων  των αθλητών. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας «H Αθλητική  Ψυχολογία στην παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» (σελ. 103-105). Αθήνα. 

35. Ζαρώτης, Ι., Νανούρη, Φ., Χρηστάκου, Α., & Ψυχουντάκη, Μ. (2008). Ηθική ωριμότητα  και αθλητική εντιμότητα: Οι δυο πλευρές του ιδίου νομίσματος. Πρακτικά 10ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας «Άσκηση & αθλητισμός στα παιδιά και τους εφήβους (σελ. 77- 79). Αθήνα. 

36. Βάζου, Σ., Χρηστάκου, Α., Ψυχουντάκη, Μ., & Ζέρβας, Γ. (2000). Η επίδραση της  σωματικής άσκησης στην αποτελεσματικότητα, αντιλαμβανόμενη κόπωση και συναισθηματική  κατάσταση. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας- «‘Έρευνα και  εφαρμογές στην άσκηση και τον αθλητισμό» (σελ. 52-55). Αθήνα.  

  

14.4. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΜΕ  ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

  

37. Χρηστάκου, Α. (2020). Ψυχοσωματικά σύνδρομα και φυσικοθεραπεία» του 34ου  Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ). Αθήνα. 5-6  Δεκεμβρίου 2020  

38. Αγαθού Κ., Κόλλια Π., Παπαμιχαήλ Π. Χρηστάκου Α. Η επίδραση της υδροθεραπείας  στη χρονιά αποφρακτική πνευμονοπάθεια 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας  Τμήμα Φυσικοθεραπείας Παν. Θεσσαλίας Λαμία (10-12 Μαρτίου 2023).

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 38 

39. Βατσιθιανού Β., Καμπουράκη, Ε, Σκάγκος Α., Κουλογεωργίου Α, Γεωργίου Α,  Μουζόπουλος Γ., Βλάχος Κ., Χρηστάκου Α. Εξέταση της ικανοποίησης, πόνου,  λειτουργικότητας και ποιότητας ζωής κατά τη φυσιοθεραπευτική αντιμετώπιση ασθενών μετά  από χειρουργείο ισχίου 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας Τμήμα  Φυσικοθεραπείας Παν. Θεσσαλίας Λαμία (10-12 Μαρτίου 2023). 

40. Κρόκος Δ., Καρβαγιώτης Π., Σαντοριναίου Κ., Χρηστάκου Α. Η καταγραφη των  προσδοκιών φοιτητών και πτυχιούχων φυσικοθεραπευτών σπαρτής στην ίδρυση νεου τμήματος  φυσικοθεραπείας στην Ελλάδα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας Τμήμα  Φυσικοθεραπείας Παν. Θεσσαλίας Λαμία (10-12 Μαρτίου 2023). 

41. Παπαμιχαήλ Π., Κρόκος Δ., Μπαλαμουτιού Μ.. Μιχάλης Μ, Λύρος Ε., Χρηστάκου Α.  Η επίδραση ενός προγράμματος άσκησης στην ισορροπία, τη λειτουργική ικανότητα, την  κατάθλιψη και την ποιότητα ζωής σε ασθενή με νόσο πάρκινσον – μελέτη περίπτωσης 1ο  Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας Παν.  Θεσσαλίας Λαμία (10-12 Μαρτίου 2023). Βραβείο για την 3ηκαλύτερη προφορικής  ανακοίνωσης του Τμήματος Φυσικοθεραπείας ΠΑΠΕΛ 

42. Παρλακίδης Κ., Κρόκος Δ., Σαγρεδάκη, Μ.Λ Κοντόπουλος ΛΑ,. Χρηστάκου Α.  Συσχετιση ψυχολογικών και σωματικών παραγόντων μετά από αθλητικό μυοσκελετικο  τραυματισμό κάτω άκρου κατά την επιστροφή στον αγώνα 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών  Φυσικοθεραπείας στο Τμήμα Φυσικοθεραπείας Παν. Θεσσαλίας στη Λαμία (10-12 Μαρτίου  2023). Βραβείο για τη 2η καλύτερη προφορική ανακοίνωση του συνεδρίου 

43. Στεφανή Π., Κανδανολέων Α., Γεωργαντάς Α., Χρηστάκου Α. Η επίδραση της αερόβιας  άσκησης στον πόνο και στην ποιότητα ζωής νεαρών γυναικών με πρωτοπαθή δυσμηνόρροια:  Συστηματική Ανασκόπηση 1ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φοιτητών Φυσικοθεραπείας Τμήμα  Φυσικοθεραπείας Παν. Θεσσαλίας Λαμία (10-12 Μαρτίου 2023). 

44. Παπαμιχαήλ Π., Σαγρεδάκη Μ.Λ., Μιχαλάς Μ., Χρηστάκου Α. Η επίδραση των  προγραμμάτων άσκησης στην περιφερική αγγειακή λειτουργιά, τη γνωστική κατάσταση και την  κατάθλιψη ατόμων με αρχομένη άνοια νόσου Alzheimer. Διεθνές Συνέδριο «Νέες Προοπτικές  και Σύγχρονες Προκλήσεις στα Επαγγέλματα του Αθλητισμού», 31-3-2023/2-4-2023 Τμήμα  Οργάνωσης και Διαχείρισης Αθλητισμού (ΤΟΔΑ) Σπάρτη. 

45. Κατσαράς Σ., Μιχάλης Μ., Σπετσιώτη Ρ, Σπαγγουλάκης Δ., Αντώνογλου Α, Ασημάκος  Α., Κατσαούνου Π., Χρηστάκου Ά. Η επίδραση της φυσικοθεραπείας στη μυϊκή δύναμη, τη 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 39 

λειτουργικότητα και την ποιότητα ζωής σε ασθενείς με σύνδρομο LONG COVID. 32ο Πνευμονολογικό Συνέδριο 7-9 Δεκεμβρίου 2023 Αθήνα.  

46. Γεωργαντάς Α Κανδανολέων Α Στεφανή Π Χρηστάκου Ά Η επίδραση του Pilates στην  ισορροπία και τη δύναμη σε ασθενείς με νόσο Πάρκινσον: Συστηματική ανασκόπηση. 31o  Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 1-3 Δεκεμβρίου 2023, Πολεμικό Μουσείο,  Αθήνα 

47. Κοντόπουλος ΛΑ Χρηστάκου Α. Η επίδραση των ψηφιακών συστημάτων υγείας στη  φυσιοθεραπευτική αποκατάσταση της οστεοαρθρίτιδας. 31o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο  Φυσικοθεραπείας, 1-3 Δεκεμβρίου 2023, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα 

48. Κρόκος Δ., Χρηστάκου Ά. Όργανα μέτρησης και αξιολόγησης της ψυχολογικής  ετοιμότητας αθλητή κατά την επιστροφή του στην ενεργό δράση μετά από τραυματισμό. 31o  Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 1-3 Δεκεμβρίου 2023, Πολεμικό Μουσείο,  Αθήνα 

49. Παρλακίδης Κ, Κοντόπουλος ΛΑ., Μανδαλίδης Δ., Χρηστάκου Ά Η επίδραση της  ανατροφοδότησης στην ισορροπία αθλητών με χρόνια αστάθεια ποδοκνημικής άρθρωσης 31o  Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 1-3 Δεκεμβρίου 2023, Πολεμικό Μουσείο,  Αθήνα

50. Παπαμιχαήλ Π, Σαγρεδάκη ΜΛ Μπουζινέκη Χ Λύρος Ε, Χρηστάκου Ά Η επίδραση της  άσκησης στη μυϊκή δύναμη και στο εύρος τροχιάς των άνω ακρών, στη λειτουργικότητα και  στην κατάθλιψη ατόμων με αρχομένη άνοια 31o Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο  Φυσικοθεραπείας, 1-3 Δεκεμβρίου 2023, Πολεμικό Μουσείο, Αθήνα. 

51. Πικραμένου ΜΕ, Χρηστάκου Ά Η επίδραση της φυσικοθεραπείας στην αποδέσμευση  από τον μηχανικό αερισμό σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς Μονάδων Εντατικής Θεραπείας. 31o  Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας, 1-3 Δεκεμβρίου 2023, Πολεμικό Μουσείο,  Αθήνα 

52. Μπουτσικάρη Ε., Χρηστάκου Α., Ελπιδοφόρου Μ., Κοψιδάς Ι., Νικολοβιένης Ν.,  Καρδαρά Δ. Μπουτσικάρη Χ., Τριανταφύλλου Χ (2020-υπο έκδοση). Η επίδραση των  πεποιθήσεων στη διαχείριση της διασποράς των λοιμωδών νοσημάτων του αναπνευστικού  συστήματος. Η περίπτωση του COVID-19. Πρακτικά 29ο Πνευμονολογικό Συνέδριο (17- 19/12/2020). Αθήνα 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 40 

53. Πατσάκη, Ε., Χρηστάκου, Α., Παπαδόπουλος, Μ., Καταρτζή Μ., Κουβαράκος Α.,  Τσιμούρης Δ., Σκούρα Α., Χατζημινά Α., Μαλαχίας Σ.,. Κουλούρης Ν, Γραμματοπούλου Ε.,  Ζακυνθινός Σ.,. Ισχάκη Ε. (2020). Η επίδραση της άσκησης των εισπνευστικών μυών σε  συνδυασμό με την ρινική οξυγονοθεραπεία υψηλής ροής στην αποδέσμευση των ασθενών υψηλού κίνδυνου από τον μηχανικό αερισμό. Πρακτικά 25ου Ετήσιου Σεμιναρίου Σ.Ι.Ε. (σελ 60- 

61). Αθήνα. 

54. Χρηστάκου Α. (2019). Καταγραφή φυσικοθεραπευτικών πράξεων σε ελληνικές ΜΕΘ.  Πρακτικά 33ο Συνέδριο ΕΕΕΦ (σελ. 78-80). Αθήνα.  

55. Χρηστάκου, Α. (2018). Έλεγχος αξιοπιστίας και εννοιολογικής δομικής εγκυρότητας του  ερωτηματολόγιου αντιλήψεων και ερμηνείας πόνου. Πρακτικά 44ου Ετήσιου Πανελλήνιου  Ιατρικού Συνεδρίου (σελ.66). Αθήνα  

56. Χρηστάκου, Α. (2017). Έλεγχος της εννοιολογικής δομικής εγκυρότητας του  ερωτηματολογίου αξιολόγησης στάσεων πόνου σε ελληνικό πληθυσμό. Πρακτικά 43ου Ετήσιου  Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου (Κωδ. 25, σελ.10). Αθήνα. 

57. Χρηστάκου, Α, Ψυχουντάκη Μ., Σταύρου, Ν., & Ζερβας, Γ. (2017). Οι ανησυχίες  επανατραυματισμού, αγωνιστικής αυτοπεποίθησης και προσοχής ως προβλεπτικοί παράγοντες  νέου αθλητικού τραυματισμού. Πρακτικά 27ουΕτήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας  (Κωδ. 155, σελ.21). Αθήνα.  

58. Χρηστάκου, Α. (2016). Η επίδραση της νοερής εξάσκησης στον ογκολογικό ασθενή.  Πρακτικά 13ης Ημερίδας «Φυσικοθεραπεία & Ογκολογία» «Συμπληρωματικές κ’ Εναλλακτικές  Θεραπείες στον Ογκολογικό Ασθενή Ρόλος – Αξιοπιστία – Κλινική Εφαρμογή» (σελ. 9). Αθήνα Γ.Ν. Άγιος Σάββας. 

59. Χρηστάκου, Α., Καραγιάννη, Π., Σαλμάς, Π., & Κωνσταντάτου, Α. (2015). Η επίδραση  της φυσικοθεραπείας στην ποιότητα ζωής χειρουργηθέντων ενδο-νοσοκομειακών ασθενών. Πρακτικά 41ουΕτήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου (Κωδ. 294, σελ.74). Αθήνα. 60. Χρηστάκου, Α., Πατσάκη, Ε., Παπαδόπουλος, Μ., Κουβαράκος, Α., Αλυματήρη, Μ.,  Σταματάκης, Γ., Καρακίτσιος, Δ., & Νανάς, Σ. (2014). Η έκτοπη οστεοποίηση σε ασθενείς μετά  την έξοδο από πολυδύναμη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πρακτικά 40ουΕτήσιου Πανελλήνιου  Ιατρικού Συνεδρίου (Κωδ. 107, σελ.27). Αθήνα. 

61. Χρηστάκου, Α., Ψυχουντάκη, Μ., Σταύρου, ΝΑ., & Ζέρβας, Γ. (2015). Ανησυχία  επαντραυματισμού και εκτίμηση της απόδοσης από αθλητές και προπονητές. Πρακτικά 3ου

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 41 

Συνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης Απόδοση Ασκούμενων, Αθλητών, Πρωταθλητών (σελ. 26).  Αθήνα.  

62. Χρηστάκου Α., Αλυματήρη Μ., Κουβαράκος Α., Πατσάκη Ε., Παπαδόπουλος Ε.,  Μαρκάκη Β., & Νανάς, Σ. (2012) . Η επίδραση της έκτοπης οστεοποίησης στη λειτουργική  ικανότητα βαρέως πασχόντων ασθενών. Πρακτικά 26ουΕτήσιο Συνέδριο της Ελληνικής  Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (σελ.24-25) Αθήνα. 

63. Χρηστάκου, Α. (2008). Η επίδραση δυσλειτουργιών ώμου στην εκτέλεση  δραστηριοτήτων καθημερινής ζωής. Πρακτικά 18ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου  Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ (σελ. 27-28). Αθήνα.  

64. Χρηστάκου, Α., & Ζαχαριουδάκη, Ο. (2013) Η επίδραση της άσκησης στο νερό στο  σύνδρομο ινομυαλγίας. Πρακτικά 2ου Συνέδριο Αθλητικής Επιστήμης: Άσκηση και Υγεία (σελ.31).  Αθήνα. 

65. Χρηστάκου, Α., Σταύρου, Ν.Α., Ψυχουντάκη, Μ., & Ζέρβας, Γ. (2006). Κατασκευή και  εγκυροποίηση του Ερωτηματολογίου Ανησυχιών Επανατραυματισμού. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (σελ. 18-19). Τρίκαλα 

66. Χρηστάκου, Α. (2006). Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας της αξιολόγησης στάσεων  πόνου σε ελληνικό πληθυσμό. Πρακτικά 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Πόνου (σελ. 208). Χανιά. 67. Χρηστάκου, Α., Γκουδέλης, Γ., Αθανασόπουλος, Σ., & Ζέρβας, Γ. (2003). Η  αποτελεσματικότητα της νοερής εξάσκησης στη λειτουργική αποκατάσταση διαστρέμματος ΙΙ  βαθμού ποδοκνημικής άρθρωσης. Πρακτικά 59ου Πανελλήνιου Ορθοπεδικού Συνεδρίου (σελ.  108). Αθήνα.  

68. Χρηστάκου, Α., Ψυχουντάκη, Μ., Αθανασόπουλος, Σ., & Ζέρβας, Γ. (2002). Η επίδραση  της νοερής εξάσκησης στις δοκιμασίες «ανύψωση δακτύλων» & «ανύψωση πτέρνας» σε  διάστρεμμα ΙΙ βαθμού ποδοκνημικής άρθρωσης. Πρακτικά 7ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής  Ψυχολογίας (σελ. 53). Θεσσαλονίκη.  

69. Λαίου, Ν., & Χρηστάκου, Α. (2013). Η χρήση της θεραπευτικής ιππασίας σε παιδιά με  νοητική στέρηση. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Πρακτικά 2ουΣυνέδριο Αθλητικής Επιστήμης,  Άσκηση και Υγεία. (σελ.55). Αθήνα. 

70. Ψυχουντάκη, Μ., Σταύρου, Ν., Χρηστάκου, Α., Καρακασίδου, Ε., & Ζαρώτης, Γ.  (2013). Αγωνιστικό άγχος και ψυχική διάθεση αθλητών. Εξετάζοντας την μεταξύ τους σχέση. 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 42 

Πρακτικά 2ουΣυνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης, Άσκηση και Υγεία. Πρακτικά Συνεδρίου (σελ.35).  Αθήνα. 

71. Άγκο Τ., Κοντιζά, Σ. Χρηστάκου, Α., & Γραμματοπούλου, E. (2017) Δοκιμασία Βάδισης  των 6 λεπτών (6 MWDT). Πρακτικά 27ου Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ (Κωδ.  145, σελ 53). Αθήνα.  

72. Τσίκα, Α., Παναγιωτοπούλου, Κ., Χρηστάκου, Α., &Γραμματοπούλου, Ε. (2017). Προγράμματα αυτοδιαχείρισης στη χρονιά αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Πρακτικά 27ου Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ (Κωδ. 180, σελ. 67) Αθήνα. 

73. Γεωργόπουλος, Α., Κουβαράκος, Α., Πατσάκη, Ε., Χρηστάκου, Α., Σιδηράς, Γ.,  Παρασκευοπούλου Λ., Γκριτζάλας, Α., Παναγίδης, Δ., Νανάς, Σ., & Καρατζάνος, Λ. (2017).  Βέλτιστα χαρακτηριστικά του ηλεκτρικού νευρομυικού ερεθισμού στην πρόληψη μυϊκής  αδυναμίας προκληθείσης στη ΜΕΘ. Πρακτικά 27ου Πανελλήνιου Συνέδριου Φυσικοθεραπείας  ΠΣΦ (Κωδ. 177, σελ. 64). Αθήνα.  

74. Αλυματήρη Μ, Χρηστάκου Α., Παπαδόπουλος Ε, Πατσάκη Ε, Κουβαράκος Α,  Σταματάκης Γ, Καρακίτσιος Δ, Ξάνθος Θ, Μαρκάκη Β, & Νανάς Σ. (2012). Παράγοντες  κινδύνου της έκτοπης οστεοποίησης σε μια πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Μονάδων Εντατικής Θεραπείας (σελ.136). Αθήνα.  

75. Πολυμέρου, Ε., Γεροβασίλη, Β., Σιδηράς, Γ., Μήτσιου, Γ., Πατσάκη, Ε., Κουβαράκος,  Α., Καρδαρά, Α., Χρηστάκου, Α., Βάρδας, Κ., Μαρκάκη, Β., Ρούτση, Χ., & Νανάς, Σ. (2014).  Μακροχρόνια επίπτωση της πολυνευρομυοπάθειας στην ποιότητα ζωή των βαρέως πασχόντων  ασθενών μετά τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πρακτικά 40ουΕτήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνεδρίου (Κωδ. 105, σελ.27). Αθήνα. 

76. Λαΐου Α., Χρηστάκου, Α., & Νικολάου, Γ., & Πολύζος, Ν. (2012). Η επίδραση της  ιπποθεραπείας στα παιδιά με σύνδρομο Down. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Πρακτικά 26ου Ετήσιου Συνεδρίου Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (σελ.33-34). Αθήνα.  77. Πατσάκη, Ε., Σιδηράς Γ., Μήτσιου Γ., Παπαδόπουλος Ε., Χρηστάκου Α., Κουβαράκος,  Α, Καρδαρά Α., Πολυμέρου, Ε., Γεροβασιλη Β., Μαρκάκη Β., & Νανάς, Σ. (2012). Η  μακροχρόνια επίδραση της πολυνευρομυοπάθεια του βαρέως πάσχοντος στη λειτουργική  ικανότητα των ασθενών μετά την έξοδο από το νοσοκομείο. Πρακτικά 26ουΕτήσιου Συνεδρίου  Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (σελ. 32-33) Αθήνα.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 43 

78. Γεροβασίλη, Β., Δακουτρού Μ., Σταματάκης Γ., Σιδηράς Γ., Πατσάκη Ε., Καρδαρά Α.,  Μήτσιου Γ., Χρηστάκου Ά., Κόσυφα Ε., Καντή Γ, Μαρκάκη Β., & Νανάς, Σ. (2012). Η  ποιότητα ζωής των ασθενών μετά τη νοσηλεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και η επίδραση της πολυνευρομυοπάθειας. Πρακτικά 38ουΕτήσιου Πανελλήνιου Ιατρικού Συνέδριου (Κωδ. 112,  σελ. 30) Αθήνα  

79. Χρηστάκου, Α., & Ζέρβας, Γ. (2012). Ψυχοκοινωνικοί παράγοντες κινδύνου αθλητικού  τραυματισμού και επανατραυματισμού. Πρακτικά 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής  Ψυχολογίας «H Αθλητική Ψυχολογία στην ̟παιδεία, την ποιότητα ζωής και τον αθλητισμό» (σελ.  45-47). Αθήνα  

80. Χρηστάκου, Α. (2012). Κινητικός έλεγχος και κινητική μάθηση: μέσα και τεχνικές  αποκατάστασης. Πρακτικά 22ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας  (σελ. 36-37). Αθήνα  

81. Νικολάκαρος, Β., Χρηστάκου, Α., Μάνη Β., & Ρούσσος, Ν. (2010). Εξέταση διαφορών  των βιομηχανικών στοιχείων άκρου πόδα μεταξύ αθλητών τζούντο και πάλης. Πρακτικά 20ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας (σελ. 19-21). Αθήνα. 82. Κούζου, Κ., Λαίου, Α., & Χρηστάκου., Α. (2009). Κλινικές δοκιμασίες αξιολόγησης  συνδρόμου υπακρωμιακής προστριβής ώμου σε αθλητές άνω του επιπέδου του ώμου. Πρακτικά  19ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας (σελ. 26-27). Αθήνα 83. Λαίου, Α., & Χρηστάκου, Α. (2011). Ποιότητα ζωής και μετάβαση στην ενήλικη ζωή για  παιδιά με εγκεφαλική παράλυση. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας. Πρακτικά 20ου Ετήσιου  Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας (σελ. 38-39). Αθήνα. 84. Χρηστάκου, Α. (2011). Μεταβολικά νοσήματα και θεραπευτική άσκηση. Πρακτικά 25ου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (σελ. 22). Αθήνα. 85. Λαίου, Α., & Χρηστάκου, Α., (2010). Συντηρητική και χειρουργική αποκατάσταση της  αναπτυξιακής δυσπλασίας ισχίου. Πρακτικά 20ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου  Φυσικοθεραπείας (σελ. 43-45). Αθήνα 

86. Χρηστάκου, Α. (2010). Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση πόνου σε κλινικές διαταραχές  του κεντρικού νευρικού συστήματος. Πρακτικά 24ουΣυνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής  Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (σελ. 28-29). Αθήνα.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 44 

87. Ζαχαριουδάκη, Ο., & Χρηστάκου, Α. (2009). Όργανα αξιολόγησης πόνου στο σύνδρομο  ινομυαλγίας. Πρακτικά 19ου Ετήσιου Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας  (σελ. 42-43). Αθήνα 

88. Ζαχαριουδάκη, Ο., & Χρηστάκου, Α. (2009). Η επίδραση της θεραπευτικής άσκησης  στο σύνδρομο ινομυαλγίας. Πρακτικά 8ης Επιστημονικής Συνάντησης Ελληνικής Εταιρείας  Αλγολογίας (σελ. 72-73). Κρήτη. 

89. Καλλένου, Μ., Σαπλαούρα, Ζ., & Χρηστάκου, Α. (2009). Η επίδραση της άσκησης στον  οσφυοπυελικό και οσφυικό πόνο στη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Πρακτικά 23ου Ετήσιου  Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (σελ. 35-36). Αθήνα. 90. Χρηστάκου, Α. (2009). Φυσικοθεραπευτική αντιμετώπιση ψυχοσωματικών διαταραχών.  Πρακτικά 23ου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (σελ. 27- 28).Αθήνα. 

91. Σακελλάρη, Β., & Χρηστάκου, Α. (2005). Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας του  Ερωτηματολογίου Αντιλήψεων και Ερμηνείας Πόνου. Πρακτικά 1ου Βαλκανικού Συνεδρίου  Φυσικοθεραπείας (σελ. 140). Θεσσαλονίκη.  

92. Στίνης, Ι., Σταύρου, Ν.Α., Χρηστάκου, Α., Αρτόπουλος, Γ., & Ψυχουντάκη, Μ. (2006).  Προσανατολισμός στόχων: Σχέσεις και Διαφορές με αγωνιστικό άγχος, αυτοποεποίθησης και  αγωνιστικές ανησυχίες. Πρακτικά 9ου Πανελληνίου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (σελ. 63- 64). Τρίκαλα.  

  

14.5. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ  ΧΩΡΙΣ ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΩΝ  

93. Χρηστάκου, Α Γκικοπουλου και συνεργάτες (2021). 23ου Συνέδριου της Ελληνικής  Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας.Αθήνα. 

94. Χρηστάκου, Α (2021). 23ου Συνέδριου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας  Φυσικοθεραπείας. Αθήνα. 

95. Χρηστάκου, Α., Ψυχουντάκη, Μ., Σταύρου, Ν., & Zέρβας Γ. (2018). Σχέση  σοβαρότητας τραυματισμού με ανησυχίες επανατραυματισμού, αγωνιστική αυτοπεποίθησης και  προσοχή. 28ο Ετήσιο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Αθήνα. 23-25 Νοεμβρίου 2018. 96. Χρηστάκου, Α., Αλυματήρη, Μ., Πατσάκη, Ε., Παπαδόπουλος, Ε., Κουβαράκος, Α.,  Αγγελόπουλος, Ε., Μαρκάκη Β., & Νανάς, Σ. (2016). Παράγοντες κινδύνου της έκτοπης 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 45 

Οστεοποίησης σε μια πολυδύναμη Μονάδα Εντατικής θεραπείας. 26ο Ετήσιο Πανελλήνιο  Συνέδριο Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ. Αθήνα. 25-27 Νοεμβρίου 2016.  

97. Χρηστάκου, Α., Καραγιάννη, Π., Σάλμας, Π., & Κωνσταντάτου Α. (2016). Ο ρόλος της  φυσικοθεραπείας στην ποιότητα ζωής χειρουργημένων ενδονοσκομειακών ασθενών. 26ο Ετήσιο  Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ. Αθήνα. 25-27 Νοεμβρίου 2016.  98. Μπουλντά, Φ., Χρηστάκου Α (2019). Η επίδραση της υδροθεραπείας στο χρόνιο πόνο  οσφύος. Πρακτικά 29ου Ετήσιου Πανελλήνιου Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας. Αθήνα. 29-1  Δεκεμβρίου 2019 

99. Ανδριοπούλου, Μ., & Χρηστάκου, Α. (2009). Έλεγχος αξιοπιστίας και εγκυρότητας της  Κλίμακας Ανικανότητας Πόνου Οσφύος Κεμπέκ σε ελληνικό πληθυσμό. 4ο Πανελλήνιο  Διατμηματικού Συνεδρίου Φοιτητών. Αίγιο 15-17 Μαΐου 2009. 

100. Γκικόπουλος, Γ., Χρονοπούλου, Χ., & Χρηστάκου, Α. (2018). Εξέταση ανησυχίας  επανατραυματισμού, αυτοπεποίθησης και προσοχής μετά από οξύ μυοσκελετικό τραυματισμό.  28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ. Αθήνα. 23-25 Νοεμβρίου 2018. 101. Τσεκούρα, Μ., Μπίλλη, Ε., Φουσέκης, Κ., Χρηστάκου, Α., & Τσέπης, Η. (2018).  Διαπολιτισμική διασκευή του Cumberland Ankle Instability Tool CAIT στην ελληνική γλώσσα.  28ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ. Αθήνα. 23-25 Νοεμβρίου 2018. 102. Κουβαράκος, Α., Γεροβασίλη Β., Πατσάκη Ε., Σιδηράς, Γ. Μήτσιου Γ. Πολυμέρου, Ε.,  Παπαδόπουλος, Μ., Χρηστάκου, Α. Μαρκάκη Β., & Νανάς, Σ. (2016). Αγχώδεις μετα τραυματική διαταραχή και κατάθλιψη στους βαρέως πάσχοντες ασθενείς μετά τη ΜΕΘ. 25υ Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Αθήνα 22-24 Ιανουαρίου 2016.  

103. Πατσάκη, Ε., Σιδηράς, Γ., Γεροβασίλη, Β., Μήτσιου, Γ., Κουβαράκος, Α., Καρδαρά, Α.,  Χρηστάκου, Α., Παπαδόπουλος, Μ., Καρατζάνος, Ε., Ρούτση Χ., & Νανάς, Σ. (2016). Η  επίδραση του ηλεκτρονευρομυικού ερεθισμού στη μυϊκή ισχύ του βαρέως πάσχοντος μετά τη  Μονάδα Εντατικής Θεραπείας. 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ. Αθήνα. 22-24  Ιανουαρίου 2016 

104. Κουβαράκος, Α., Πατσάκη, Ε., Γεροβασιλη, Γ., Σιδηράς Γ., Μήτσιου, Γ. Παπαδόπουλους  Ε. Χρηστάκου, Α. Μαρκάκη, Β., & Νανάς Σ. (2017). Κατάθλιψη και διαταραχή  μετατραυματικού άγχους στον βαρέως πάσχοντα ασθενή και η επίδραση της πρώιμης  κινητοποίησης. 1η Ημερίδα Ψυχικής υγείας του Επιστημονικού Τμήματος Φυσικοθεραπεία στην Ψυχική υγεία ΠΣΦ. Αθήνα 13 Μαΐου 2017.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 46 

105. Βασιλειάδης Γ., Χρηστάκου, Α., Στριμπάκος Ν, & Καπρέλη Ε. (2012). H επίδραση  νοερής εξάσκησης στη δεξιοτεχνία του πιανίστα: Περιπτωσιακή μελέτη. 22ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ. Αθήνα. 7-9 Δεκεμβρίου 2012. 

106. Λαΐου Α., Χρηστάκου, Α., Νικολάου, Γ., & Πολύζος, Ν (2012). Η επίδραση της  ιπποθεραπείας στα παιδιά με  

εγκεφαλική παράλυση από την πλευρά των γονέων: Ποιοτική έρευνα. 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο  Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ. Αθήνα. 7-9 Δεκεμβρίου 2012  

  

14.6. ΠΡΟΣΚΕΚΛΗΜΕΝΗ ΟΜΙΛΗΤΡΙΑ ΣΕ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΕΛΛΗΝΙΚΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑ/ΗΜΕΡΙΔΕΣ  

1. Χρηστάκου, Α. (2021).ΕΕΕΘ 2021 

2. Χρηστακου, Α. (2021). Πνευμονολογικό συνέδριο 2021 

3. Χρηστάκου, Α. (2020). Συμμόρφωση στο πρόγραμμα της πνευμονικής αποκατάστασης. 34ο Πνευμονολογικό Συνέδριο. Αθήνα 17-20 Δεκεμβρίου 2020. 

4. Χρηστάκου Α. (2019). Συμμόρφωση ασθενούς σε πρόγραμμα θεραπευτικής άσκησης.  Εμπόδια και στρατηγικές βελτίωσης της. 29ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο  Φυσικοθεραπείας. Αθήνα. 29-1 Δεκεμβρίου 2019. 

5. Χρηστάκου, Α. (2019). Οργανικό ψυχοσύνδρομο. Φυσικοθεραπευτική προσέγγιση. 2η Ημερίδα Επιστημονικού Τμήματος Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ. Αθήνα 30 Μαρτίου  2019.  

6. Χρηστάκου, Α. (2019). Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση σε παρουσίαση κλινικού  περιστατικού ασθενούς 42 ετών με απόστημα πνεύμονα και λοίμωξη μαλακών μορίων. Ετήσιο  Σεμινάρια Καταρτιζόμενης Εκπαίδευσης Ε.Ε.Π.Ν.Ε. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός». Αθήνα 9  Ιανουαρίου 2019.  

7. Χρηστάκου, Α. (2018) Ο ρόλος της έκτοπης οστεοποίησης κατά την έξοδο από τη ΜΕΘ.  32οΕπιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας. Αθήνα 20- 22 Απριλίου 2018. 

8. Χρηστάκου, Α. (2018). Αλληλεπίδραση νου σώματος στην αποκατάσταση. Πρακτικά 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (σελ. 65-67). Αθήνα 14-16 Δεκεμβρίου 2018.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 47 

9. Χρηστάκου, Α. (2018). Τεχνολογία εικονικής πραγματικότητας ως μέσο αποκατάστασης  του καρδιοαγγειακού, αναπνευστικού και βαρέως πάσχοντος ασθενή. 28οΕτήσιο Πανελλήνιο  Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Αθήνα. 23-25 Νοεμβρίου 2018. 10. Χρηστάκου, Α. (2018). Λειτουργικές κλίμακες αξιολόγησης στη ΜΕΘ. 17ο Πανελλήνιο  Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας. Αθήνα 14-17 Νοεμβρίου 2018. 

11. Χρηστάκου Α. (2018). Η φροντίδα του αναπνευστικού στη ΜΕΘ. Ημερίδα με θέμα  "Σύγχρονες Τάσεις για τη Φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ". Ημερίδα Τμήματος Φυσικοθεραπείας  Εργαστήριο Μυοσκελετικής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας. Αθήνα 3 Ιουνίου 2018.  12. Χρηστάκου Α. (2018). Φυσικοθεραπεία στον υπερήλικα βαρέως πάσχοντα ασθενή της  Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. 14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Γεροντολογικής και  Γηριατρικής Εταιρείας. Αθήνα 29-31 Μάρτιου 2018. 

13. Χρηστάκου, Α. (2018). Πολυνευροπάθεια της μονάδας. Επιπτώσεις και φυσικοθεραπευτική  αντιμετώπιση. 1η Ημερίδα Επιστημονικού Τμήματος Νευρολογικής Φυσικοθεραπείας ΠΣΦ. Αθήνα  17 Μαρτίου 2018. 

14. Χρηστάκου Α. (2018). Έκτοπη οστεοποίηση. Εκπαιδευτικό πρόγραμμα Ε.Ε.Π.Ν.Ε. Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισμός» ακαδημαϊκού έτους 2017-2018. Αθήνα 24 Ιανουαρίου 2018.  15. Χρηστάκου, Α. (2017). Η έκτοπη οστεοποίηση στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας.  Ημερίδα με τίτλο ¨Πρώιμη αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα Ασθενή. Ξεκινώντας από τη ΜΕΘ" Κέντρο Αποκατάστασης ANIMUS. Λάρισα 18 Μαρτίου 2017. 

16. Χρηστάκου, Α. (2017). Φυσιοθεραπευτική αξιολόγηση του βαρέως πάσχοντα ασθενούς  στη ΜΕΘ. Ημερίδα με τίτλο ¨Πρώιμη αποκατάσταση Βαρέως Πάσχοντα Ασθενή. Ξεκινώντας από  τη ΜΕΘ" Κέντρο Αποκατάστασης ANIMUS. Λάρισα 18 Μαρτίου 2017. 

17. Χρηστάκου Α. (2017). Αξιολόγηση ποιότητας ζωής του αναπνευστικού ασθενή. 27ο Ετήσιο  Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Αθήνα. 24-26 Νοεμβρίου 2017. 18. Χρηστάκου, Α. (2017). Νοερή εξάσκηση ως τεχνική κινητικής μάθησης. 31ο Συνέδριο  ΕΕΕΦ. Αθήνα 1-2 Απριλίου 2017. 

19. Χρηστάκου, Α. (2017). Συμμόρφωση στο πρόγραμμα της πνευμονικής αποκατάστασης.  Πρακτικά 7ου Σεμιναρίου (Διημερίδας) Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. ΠΣΦ (σελ. 16-19), Αθήνα 6-7 Μαΐου 2017. 20. Χρηστάκου, Α (2017). Αθλητικοί τραυματισμοί: Μια πολυδιάστατη προσέγγιση.  Πρακτικά 4ουΣυνεδρίου Αθλητικής Επιστήμης (σελ. 10). Αθήνα 4-7 Μάιου 2017

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 48 

21. Χρηστάκου, Α. (2016). Συμμόρφωση του ασθενούς στο πρόγραμμα αποκατάστασης.  Πρακτικά 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας (σελ. 48). Θεσσαλονίκη 9-12  Δεκεμβρίου 2016. 

22. Χρηστάκου, Α. (2016) Κλίμακες αξιολόγησης της λειτουργικότητας και της  επικοινωνίας ασθενών στη ΜΕΘ. 5ο Σεμινάριο Ε.Τ.Κ.ΑΦ.Α. ΠΣΦ. Λαμία 22-23 Οκτωβρίου  2016. 

23. Χρηστάκου, Α. (2016). Αλληλένδετη σχέση νου-σώματος στη φυσιοθεραπευτική  αποκατάσταση. 26ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας. Αθήνα 25-27  Νοεμβρίου 2016.  

24. Χρηστάκου, Α. (2016). Τεχνικές αναπνευστικής φυσικοθεραπείας διασωληνωμένου  ασθενούς στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ). 4οΣεμινάριο Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Ηράκλειο  Κρήτης 14-15 Μαΐου 2016. 

25. Χρηστάκου Α. (2016) Φυσικοθεραπευτική παρέμβαση στον υπερήλικα βαρέως  πάσχοντα ασθενή της ΜΕΘ. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας. Κλινικό  Φυσικοθεραπευτικό Φροντιστήριο. Αθήνα. 11-13 Νοέμβριου 2016. 

26. Χρηστάκου, Α. (2016). Πανελλαδική καταγραφή των φυσιοθεραπευτικών πράξεων στις  ΜΕΘ Κατεύθυνση της Φυσικοθεραπείας Αποκατάσταση στη ΜΕΘ Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. ως  Συντονίστρια της Κατεύθυνσης. 16ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας, Φυσικοθεραπευτικό Κλινικό Φροντιστήριο. Αθήνα 11-13 Νοέμβριου 2016.  27. Χρηστάκου, Α. (2015). Έκτοπος οστεοποίηση σε ασθενείς μετά νοσηλεία στη ΜΕΘ. 3η Διεπιστημονική Εκπαιδευτική Ημερίδα με τίτλο "Σύνδρομο μετά τη νοσηλεία στη ΜΕΘ: Πρόληψη  και Αντιμετώπιση. Αθήνα 6 Ιουνίου 2015.  

28. Χρηστάκου, Α. (2015). Έκτοπη Οστεοποίηση στη ΜΕΘ. Πρακτικά 2ου Σεμιναρίου ΕΤΚΑΦΑ ΠΣΦ. "Φυσικοθεραπευτική αποκατάσταση ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Νέες  τάσεις και δυναμική" (σελ.46-50). 23 Μαΐου 2015. Αθήνα. 

29. Χρηστάκου, Α. (2014). Ερωτηματολόγια αξιολόγησης της ποιότητας ζωής. Πρακτικά 1ου  Σεμιναρίου Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. «Προγράμματα Καρδιοαγγειακής Φυσικοθεραπείας- Αποκατάστασης  "Οργάνωση και Υλοποίηση» (σελ.9-11). 7 Μαρτίου 2014. Αθήνα. 

30. Χρηστάκου, Α. (2014). Οστεοαρθρικές διαταραχές από την παρατεταμένη νοσηλεία στη  ΜΕΘ. 15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εντατικής Θεραπείας. Αθήνα, 14-16 Νοεμβρίου 2014.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 49 

31. Χρηστάκου, Α. (2013). Συμμόρφωση ασθενών στο φυσικοθεραπευτικό πρόγραμμα  αποκατάστασης. 23ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας Π.Σ.Φ. Αθήνα, 22-24 Νοεμβρίου 2013. 

15. ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  

15.1. Επιμόρφωση 

Σεμινάριο Ανανηπτών Βασική Υποστήριξη Ζωής και Αυτόματου εξωτερικού  απινιδισμού Αθήνα 15/4/2019 Πιστοποιημένο από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Αναζωογόνησης (European resuscitation council, ERC) 

Παρακολούθηση δύο προπτυχιακών μαθημάτων ως ακροάτρια (κατά τη διάρκεια του  διδακτορικού διπλώματος)  

(α) Εισαγωγή στην Κλινική Ψυχολογία (Καθηγητής Ποταμιάνος) και  

(β) Εισαγωγή στην Κοινωνική Ψυχολογία Ι (Επίκουρος Καθηγητής Προδρομίτης) του χειμερινού  εξαμήνου του ακαδημαϊκού έτους 2004-2005 στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου  Πανεπιστημίου. 

Παρακολούθηση δύο προπτυχιακών μαθημάτων ως ακροάτρια (κατά τη διάρκεια του  διδακτορικού διπλώματος) 

(α) Αποκλίνουσες Συμπεριφορές (Ψυχοπαθολογία) (Διδάσκων: Καθηγητής κ. Ποταμιάνος) και  (β) Ψυχοφυσιολογία (Διδάσκουσα: κ. Βάρβογλη) του εαρινού εξαμήνου του ακαδημαϊκού  έτους 2004 - 2005 στο Τμήμα Ψυχολογίας του Παντείου Πανεπιστημίου.  

15.2. Επιμέλεια πρακτικών  

Χρηστάκου, Α., Γρηγοριάδης, Κ., Κουτσιουμπα Ε., Κυριακίδου Μ. Επιμέλεια  πρακτικών 33ου Συνεδρίου ΕΕΕΦ 12-14 Απριλίου 2019. 

Χρηστάκου, Α. Επιμέλεια πρακτικών 8ου Διημερίδα ΕΤΚΑΦΑ ΠΣΦ Αθήνα 10-11  Ιουνίου 2017 

Μπεμπελέτση Π., & Χρηστάκου, Α. Επιμέλεια πρακτικών 2ου Σεμιναρίου ΕΤΚΑΦΑ  ΠΣΦ. Αθήνα 23 Μαίου 2015. 

Κουτσιούμπα Ε., Χρηστάκου, Α. & Γρηγοριάδης, Κ. Επιμέλεια πρακτικών 6ου Σεμιναρίου ΕΤΚΑΦ ΠΣΦ. Αθήνα 11 Νοεμβρίου 2016.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 50 

Σταύρου, Ν.Α.Μ., Χρηστάκου, Α. Ψυχουντάκη Μ. Επιμέλεια πρακτικών 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας με διεθνή συμμετοχή 14-16 Δεκεμβρίου 2018 Σταύρου, Ν.Α.Μ., Χρηστάκου, Α. & Γεωργιάδης Ε. Επιμέλεια πρακτικών 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας. 14-16 Δεκεμβρίου 2012. 

15.3. Παρουσίαση μαθημάτων  

Συμμετοχή με αμοιβή σε ΚΕΔΙΒΜ Πρόγραμμα Πανεπιστημίου Θεσσαλίας με τίτλο  Φυσικοθεραπεία στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Σύγχρονες Τεκμηριωμένες Προσεγγίσεις  μμε δύο μαθήματα: Πρώιμη Κινητοποίηση Βαρέως Πάσχοντα στη ΜΕΘ και Αντιμετώπιση  Δύσκολα Απογαλακτισμένου Ασθενούς (2020-2021 και 2021-2022) 

Παρουσίαση μαθημάτων με θέμα «Κλίμακες αξιολόγησης λειτουργικής ικανότητας  ασθενών και «Εν τω βάθη φλεβοθρόμβωση και πρώιμη κινητοποίηση. Νεώτερα δεδομένα» στη  ΜΕΘ στα πλαίσια Μαθημάτων Φυσικοθεραπείας στο Γ.Ν. Ευαγγελισμός, Κλινική Μονάδα  Εντατικής Θεραπείας Ιατρικής Σχολής Εθν. & Καπ. Παν. Αθηνών (Οκτώβριος 2011 και Μάιος  2012, αντίστοιχα). 

Πρόσκληση για υποβολή πρότασης υποέργου για τη δράση «ενίσχυση μεταδιδακτόρων  ερευνητών / τριών» στο επιχειρησιακό πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση» του  Υπουργείου Παιδείας δια βίου μάθησης και θρησκευμάτων. Γενική Γραμματεία Έρευνας και  Τεχνολογίας, με τίτλο πρότασης «Εξέταση κιναισθησίας ατόμων με λειτουργική αστάθεια  ποδοκνημικής» Φορέας υποδοχής Τμήμα Φυσικοθεραπείας, Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό  Ίδρυμα Λαμίας από τους κ. Σακελλάρη και κ. Γιόφτσο, Καθηγητές Τμήματος Φυσικοθεραπείας  Λαμίας (Σεπτέμβριος, 2010). 

Ακαδημαϊκός επισκέπτης χρονικής διάρκειας δύο μηνών στο Πανεπιστήμιο  Loughborough της Αγγλίας στο Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (Ιούλιος  2004 - Αύγουστος 2004). Συμμετοχή σε ερευνητικό πρόγραμμα με τίτλο «Εξέταση στάσεων στο  πρόγραμμα αποκατάστασης αθλητικών τραυματισμών» (Υπεύθυνος Καθηγητής: Pr. David Lavallee). Πραγματοποίηση ερευνητικής εργασίας με τίτλο «προσκόλληση στο πρόγραμμα  αποκατάστασης» (Υπεύθυνος Καθηγητής: Pr. David Lavallee).  

15.4. Λοιπή ερευνητική δραστηριότητα

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 51 

Επιστημονική συνεργάτιδα του Εργαστηρίου Κινητικής Συμπεριφοράς και Αθλητικής  Ψυχολογίας (Οκτώβριος 1998 – 2018) της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και  Αθλητισμού του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

Συγκεκριμένα συμμετέχω σε ερευνητικές εργασίες ως πρώτη ερευνήτρια καθώς και ως μέλος  επιστημονικών ομάδων για τη διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων σε τραυματισμένους  αθλητές και ασθενείς με μυοσκελετικές κακώσεις. Ειδικότερα τα ερευνητικά αντικείμενα του  ενδιαφέροντός μου είναι τα ακόλουθα: 

o Μελέτη προγραμμάτων λειτουργικής ικανότητας αθλητών/ασθενών με μυοσκελετικά  προβλήματα  

o Εξέταση σωματικών και ψυχοκινητικών παραγόντων πρόβλεψης αθλητικού  τραυματισμού 

o Εξέταση της επίδρασης του φύλου, της κόπωσης, του αθλήματος, της ηλικίας σε  ψυχοκινητικούς παράγοντες, όπως χρόνο αντίδρασης, χρόνο πρόβλεψης, προσοχή, κιναισθησία,  οπτικοκινητική προσαρμογή, δυναμική/στατική ισορροπία, κ.ά., σε αθλητικούς πληθυσμούς  o Μελέτη χρόνιου μυοσκελετικού πόνου αθλητών/ ασθενών με υποκειμενικά και  αντικειμενικά όργανα μέτρησης  

o Μελέτη των συναισθηματικών αντιδράσεων των τραυματισμένων αθλητών  o Εξέταση της επίδρασης τεχνικών ψυχολογικής υποστήριξης σε πρόγραμμα  αποκατάστασης τραυματισμένων αθλητών 

o Έλεγχος συμμόρφωσης και ποιότητας ζωής ασθενών διαφόρων κλινικών πληθυσμών  o Εγκυροποίηση οργάνων μέτρησης προσαρμοσμένων στον αθλητικό τραυματισμό  o Εγκυροποίηση οργάνων μέτρησης προσαρμοσμένων στον πόνο αθλητών/ ασθενών με  μυοσκελετικά προβλήματα  

Υπεύθυνη στη διαδικασία εγκυροποίησης και ελέγχου της κατασκευαστικής  εγκυρότητας και της αξιοπιστίας ειδικών ψυχοδιαγνωστικών οργάνων προσαρμοσμένων  στον αθλητικό τραυματισμό σε ελληνικό πληθυσμό που πραγματοποιήθηκαν από το  Εργαστήριο Κινητικής Συμπεριφοράς του Σ.Ε.Φ.Α.Α. του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα  δημοσιευμένα όργανα μέτρησης, τα οποία παρατίθενται στην ενότητα Δημοσιευμένο  Επιστημονικό Έργο, είναι τα ακόλουθα: 

Κατασκευή Ερωτηματολογίων

o Ερωτηματολόγιο Ανησυχιών Επανατραυματισμού.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 52 

o Ερωτηματολόγιο Αυτοπεποίθησης Τραυματισμένων Αθλητών. 

o Ερωτηματολόγιο Προσοχής Τραυματισμένων Αθλητών.  

Προσαρμογή Ερωτηματολογίου στην Ελληνική γλώσσα

Ερωτηματολόγιο Απόψεων Αθλητικών Φυσιοθεραπευτών σχετικά με Ψυχολογικές  Στρατηγικές (Sports Physiotherapists Views on Psychological Strategies Questionnaire). Τα ακόλουθα όργανα μέτρησης είναι στη διαδικασία εγκυροποίησης

Κλίμακα Συμμόρφωσης Αποκατάστασης Αθλητικού Τραυματισμού (Sport Injury Rehabilitation Adherence Scale). 

Ερωτηματολόγιο Συναισθημάτων των Αθλητών μετά τον Τραυματισμό (The Sportmen’s Feelings After Injury Questionnaire). 

Υπεύθυνη στη διαδικασία εγκυροποίησης και ελέγχου της κατασκευαστικής  εγκυρότητας και της αξιοπιστίας ειδικών οργάνων σε ελληνικό πληθυσμό με μυοσκελετικές  κακώσεις στα Τμήματα Φυσικοθεραπείας. Τα δημοσιευμένα όργανα μέτρησης, τα οποία  παρατίθενται στην ενότητα Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο, είναι τα ακόλουθα: 

Προσαρμογή Κλιμάκων στην Ελληνική γλώσσα

o Κλίμακα Σχέσης Πόνου και Λειτουργικής Αδυναμίας (Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  Λαμίας). 

o Κλίμακα Αξιολόγησης Στάσεων Πόνου (Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ Λαμίας). o Ερωτηματολόγιο Αντιλήψεων και Ερμηνείας Πόνου (Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  Λαμίας/Πτυχιακή). 

o Κλίμακα Ανικανότητας Πόνου Οσφύος-Κεμπέκ (Τμήμα Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ  Λαμίας/Πτυχιακή). 

Μέλος ερευνητικής ομάδας στη διαδικασία εγκυροποίησης και ελέγχου της αξιοπιστίας  οργάνου σε ελληνικό πληθυσμό με μυοσκελετικές κακώσεις σε Τμήμα Φυσικοθεραπείας. Το  δημοσιευμένο όργανο μέτρησης παρατίθενται στην ενότητα Δημοσιευμένο Επιστημονικό Έργο,  είναι:  

Προσαρμογή Κλιμάκων στην Ελληνική γλώσσα

o Κλίμακα Αστάθειας Ποδοκνημικής Cumberland (Τμήμα Φυσικοθεραπείας Αιγίου ΤΕΙ  Πάτρας).  

1. Επιστημονική συνεργάτιδα της Α’ ΚΕΘ Πανεπιστημιακής Κλινικής Γ.Ν. Ευαγγελισμός,  Αθήνα (Νοέμβριος 2011 - 2018).

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 53 

Συγκεκριμένα συμμετέχω σε ερευνητικές εργασίες ως μέλος επιστημονικής ομάδας για τη  διενέργεια ερευνητικών προγραμμάτων στην αποκατάσταση των βαρέως πασχόντων ασθενών της ΜΕΘ. Ειδικότερα τα ερευνητικά αντικείμενα του ενδιαφέροντός μου είναι τα ακόλουθα: Μελέτη της έκτοπης οστεοποίησης σε βαρέως πάσχοντες ασθενείς και πρόληψη και  αντιμετώπιση αυτής μέσω φυσιοθεραπευτικών τεχνικών. 

Χρήση ηλεκτρονευρομυϊκού ερεθισμού για πρόληψη της μυϊκής αδυναμίας των βαρέως  πασχόντων ασθενών της ΜΕΘ. 

Αξιολόγηση της ποιότητας ζωής βαρέως πασχόντων ασθενών. Ο ρόλος της οικογένειας των  ασθενών κατά την έξοδο από τη ΜΕΘ. 

Η χρήση φυσιοθεραπευτικών τεχνικών για ενίσχυση του απογαλακτισμού από τα μηχανικό  αερισμό. 

15.5. Μέλος γραμματειακής υποστήριξης 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 1ου Σεμιναρίου του Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ.  (Αθήνα Μάρτιος 2015) 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 2ου Σεμιναρίου του Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ.  (Αθήνα Μάιος 2015) 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 3ου Σεμιναρίου του Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ.  (Αθήνα Νοέμβριος 2015) 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 7ου Σεμιναρίου του Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ.  (Αθήνα-Μάιος 2017) 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 8ου Σεμιναρίου του Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ.  (Αθήνα Ιούνιος 2017) 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 9ου Σεμιναρίου του Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ.  (Αθήνα, Μάιος 2018) 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 10ου Σεμιναρίου του Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ.  (Αθήνα Νοέμβριος 2018) 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής  Ψυχολογίας (Αθήνα, Δεκέμβριος 2018) 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής  Ψυχολογίας (Αθήνα, Δεκέμβριος 2012)

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 54 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 10ου Παγκόσμιου Συνεδρίου Αθλητικής  Ψυχολογίας (Σκιάθος, Ιούνιος 2001) 

Μέλος της Γραμματειακής Υποστήριξης του 6ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής  Ψυχολογίας (Αθήνα, Δεκέμβριος 2000) 

15.6. Κριτής άρθρων σε επιστημονικά συνέδρια  

29ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας (Αθήνα, 2019).  27οΕτήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας (Αθήνα, 2017).  26ο Ετήσιο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Φυσικοθεραπείας (Αθήνα, 2016).  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας1(Αθήνα, 2018). 

14ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας (Αθήνα, 2016). 

13ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας (Αθήνα, 2014). 

12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας (Αθήνα, 2012). 

10ο Πανελλήνιο Συνέδριο Αθλητικής Ψυχολογίας (Αθήνα, 2008). 

15.7. Μέλος διοικητικών συμβουλίων  

Αντιπρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Καρδιοαναπευστικής  Φυσικοθεραπείας (Executive Committee International Confederation of Cardiorespiratory Physical Therapists-ICCrPT) (April 2023- April 2027). 

Μέλος Εκτελεστικής Επιτροπής Παγκόσμιας Συνομοσπονδίας Καρδιοαναπευστικής  Φυσικοθεραπείας (Executive Committee International Confederation of Cardiorespiratory Physical Therapists-ICCrPT) (April 2019- April 2023). 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Συντονίστρια) του Επιστημονικού Τμήματος  Καρδιοαγγειακής και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης (E.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του  Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσικοθεραπευτών (Π.Σ.Φ.) (Νοέμβριος 2016 έως Νοέμβριος 2019,  Νοέμβριος 2019 έως Νοέμβριος 2022) (Νοέμβριος 2022-Νομεβριος 2023) (Νοέμβριος 2023- Νοέμβριος 2026) 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας) του Επιστημονικού Τμήματος Καρδιοαγγειακής  και Αναπνευστικής Φυσικοθεραπείας και Αποκατάστασης (E.Τ.Κ.Α.Φ.Α.) του Π.Σ.Φ. και  

  

1Δεν διεξάγεται ξεχωριστό συνέδριο για το γνωστικό αντικείμενο της Κινητικής Συμπεριφοράς Ελλάδα και  Ευρώπη. 

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 55 

Συντονίστρια της Κατεύθυνσης «Φυσικοθεραπεία στη ΜΕΘ» του Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. (Μάρτιος 2014- Νοέμβριος 2016). 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Ταμίας) της Εταιρείας Ψυχολογίας της Άσκησης και του  Αθλητισμού (Ε.Ψ.Α.Α.) (2016 - έως σήμερα). 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Γραμματέας) της Εταιρείας Ψυχολογίας της Άσκησης και  του Αθλητισμού (Ε.Ψ.Α.Α.) (2014 - 2016). 

Μέλος Διοικητικού Συμβουλίου (Μέλος) της Εταιρείας Ψυχολογίας της Άσκησης και του  Αθλητισμού (Ε.Ψ.Α.Α.) (2012 - 2014). 

15.8. Μέλος συντονιστικών, επιστημονικών, οργανωτικών επιτροπών και επιτροπών  αξιολόγησης εργασιών  

Συντονίστρια συνεδρίασης με τίτλο «Ψυχοσωματικά σύνδρομα και σύνδρομα υπέρχρησης»  του 34ου Συνεδρίου της Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ). Αθήνα.  5-6 Δεκεμβρίου 2020  

Συντονίστρια Α’ απογευματινής συνεδρίασης με τίτλο «Νευρομυϊκή Φυσικοθεραπεία από  τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας έως την έξοδο από το νοσοκομείο» του 32ου Συνεδρίου της  Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ). Αθήνα. 20-22 Απριλίου 2018 Συντονίστρια συμποσίου με τίτλο: «Άσκηση - Άθληση & Ψυχολογία. Δύο επιστήμες σε μια  δυναμική σχέση» του 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας. Αθήνα 14-16  Δεκεμβρίου 2018.  

Συντονίστρια συμποσίου με τίτλο: «Ψυχολογία της Αποκατάστασης» του 14ου Πανελλήνιου  Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας. Θεσσαλονίκη, 9-12 Δεκεμβρίου 2016.  Συντονίστρια θεματικής ενότητας και μέλος προεδρείου με τίτλο «Φυσικοθεραπεία - Αποκατάσταση Αναπνευστικού Συστήματος και Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Νέες  Κατευθυντήριες Οδηγίες - Σύγχρονες Αντιλήψεις και Προοπτικές» του 24ου Ετήσιου  Πανελλήνιου Επιστημονικού Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας. Αθήνα. 5-7 Δεκεμβρίου 2014. Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του 34ου Ετήσιου Συνέδριο Φυσικοθεραπείας της  Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ) Αθήνα 5-6 Δεκεμβρίου 2020. Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής του 33ου Ετήσιου Συνέδριο Φυσικοθεραπείας της  Ελληνικής Επιστημονικής Εταιρείας Φυσικοθεραπείας (ΕΕΕΦ) Αθήνα 12 – 14 Απριλίου 2019.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 56 

Μέλος επιτροπής συντονιστών των ειδικών θεμάτων 24ου Πανελληνίου Επιστημονικού  Συνεδρίου Φυσικοθεραπείας. Αθήνα. 5-7 Δεκεμβρίου 2014. 

Μέλος επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης ελεύθερων και αναρτημένων ανακοινώσεων  29ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΠΣΦ Αθήνα, 30-1 Δεκεμβρίου 2019. 

Μέλος επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης ελεύθερων και αναρτημένων ανακοινώσεων  27ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΠΣΦ Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2017. 

Μέλος επιστημονικής επιτροπής αξιολόγησης ελεύθερων και αναρτημένων ανακοινώσεων  26ου Επιστημονικού Συνεδρίου ΠΣΦ Αθήνα, 25-27 Νοεμβρίου 2016. 

Μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής 15ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής  Ψυχολογίας. Αθήνα. 14-16 Δεκεμβρίου 2018.  

Μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής του 14ου Πανελλήνιου Συνεδρίου  Αθλητικής Ψυχολογίας, Θεσσαλονίκη. 9-11 Δεκεμβρίου 2016. 

Μέλος επιστημονικής επιτροπής 13ου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας. Τρίκαλα. 6-7  Δεκεμβρίου 2014. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής και επιστημονικής επιτροπής 12ου Πανελλήνιου Συνεδρίου  Αθλητικής Ψυχολογίας. Αθήνα. 14-16 Δεκεμβρίου 2012.  

Μέλος επιστημονικής επιτροπής του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου Αθλητικής Ψυχολογίας  Αθήνα. Νοέμβριος 2010. 

Μέλος οργανωτικής επιτροπής του 10th World Congress of Sport Psychology- In the dawn of  the new millennium. Skiathos. July 2001, Greece 

Μέλος επιστημονικής επιτροπής του 1ου Σεμιναρίου ΕΤ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ με τίτλο  «Προγράμματα Καρδιοαγγειακής Φυσικοθεραπείας - Αποκατάστασης: Οργάνωση και  Υλοποίηση». Αθήνα. 7 Μαρτίου 2015. 

Μέλος οργανωτικής και επιστημονικής επιτροπής 2ου Σεμιναρίου Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ. με  τίτλο "Φυσικοθεραπευτική Αποκατάσταση ασθενών της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας. Νέες  Τάσεις και Δυναμική". Αθήνα. 23 Μαΐου 2015.  

Μέλος οργανωτικής επιτροπής 3ου Σεμιναρίου Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ. με τίτλο  «Αναπνευστική Φυσικοθεραπεία - Η διαδρομή από τα επιστημονικά δεδομένα στην κλινική  πράξη», Αθήνα. 26 Νοεμβρίου 2016.

Βιογραφικό Σημείωμα - Άννας Δ. Χρηστάκου 57 

Μέλος επιστημονικής επιτροπής 4ου Σεμιναρίου Διήμερο Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ. με τίτλο  «Φυσικοθεραπεία σε Καρδιαγγειακούς, Αναπνευστικούς & Βαρέως πάσχοντες ασθενείς: Από τη  θεωρία στην Πράξη», Κρήτη 14-15 Μαΐου 2016.  

Μέλος επιστημονικής επιτροπής 5ου Σεμιναρίου Ε.Τ.Κ.Α.Φ.Α. Π.Σ.Φ. με τίτλο "Σύγχρονη  πρακτική στην αναπνευστική και καρδιοαγγειακή φυσικοθεραπεία» Λαμία. 22-23 Οκτωβρίου  2016. 

Μέλος επιστημονικής επιτροπής και μέλος επιμέλειας πρακτικών 6ου