ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 18/3/2018 εως 6/3/2020


                                    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18/03/2018-06/03/2020
ΕΣΟΔΑ   ΕΞΟΔΑ    
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ.Δ.Σ 297,92 ΔΕΗ ΕΥΔΑΠ VODAFONE KOINOΧΡΗΣΤΑ 3.263,10
ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 544,63    
50 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 25,00 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 284,80
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 4.750,00 ΑΝΑΝΕΩΣΗ SITE 308,28
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ 654 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ.) 1.700,26
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ ΒΙΒΛΙΑ 637 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣEΩN ΠΙΤΑΣ.ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΩΝ 1.237,19
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΟΡΟΥΣ 4910 ΕΞΟΔΑ ΧΟΡΩΝ  2019 ΚΑΙ 2020 2.636,70
       
       
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  11818,55 ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 9.430,33
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 9.430,33ΟΦΕΙΛΕΣ ΕΝΦΙΑ  ΕΤΩΝ 2012-2015 1.018,89


ΕΧΟΥΝ ΡΥΘΜΙΣΤΕΙ ΣΕ 24 ΔΟΣΕΙΣ 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 2.388,22

ΑΝΑΛΥΣΗ


 


ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ 284,68

ΤΡ. ΑLPHA 1.288,77

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90,00

ΜΕΤΡΗΤΑ 724,77

ΣΥΝΟΛΟ 2.388,22

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΗΠΑ 300,00

Ο παραπάνω απολογισμός εγκρίθηκε  για την περίοδο 18/03/2018-06/03/2020   από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου


τα μέλη Γεώργιος Κρέπης
Η Προεδρος  Κυριακή Μουτεβελή

Αθανάσιος Παπανικολός
Η Αντιπρόεδρος Αντωνία Ρέππα

Αντώνης Πολυχρόνης
Η γραμματέας   Εφη Πολυχρονοπούλου                                    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/07/2019-31/12/2019
ΕΣΟΔΑ   ΕΞΟΔΑ    
    ΔΕΗ 204,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 30/06/2019 627,55 ΕΥΔΑΠ 37,60
ΑΝΑΛ.ΑLPHA 59,87 VODAFONE 102,71
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 115,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 57,19
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΕΚΔΗΛΩΣΗ (ΕΚΔΡΟΜΗ) 295,00 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ 10/8/19 125,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  73 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΡΟΥΤΕΡ 48,74
ΕΣΟΔΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 0 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ.) 90,00
    ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ) 57,30
    ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 150,00
    ΕΞΟΔΑ ΓΙΑ ΧΟΡΟ  (ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ) 170,00
    ΕΞΟΔΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ ΑΡΦΑΡΑ 0,00
    ΜΕΛΑΝΙΑ -ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 0,00
       
       
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 1.042,54
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  1170,42

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 1.042,54ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΔΕΗ) 0,00


ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΕΥΔΑΠ) 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 127,88

ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗΣ(100) 89,85

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ 284,00

ΤΡ. ΑLPHA 20,13

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90,00

ΣΥΝΟΛΟ 611,86

Ο παραπάνω απολογισμός εγκρίθηκε  για την περίοδο 01/07/2019-31/12/2019   από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου
Η Προεδρος  Κυριακή Μουτεβελή


Η γραμματέας   Εφη Πολυχρονοπούλου

Η ταμίας Αγγελική Αργυράκη
                                    ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 01/01/2019-30/06/2019
ΕΣΟΔΑ   ΕΞΟΔΑ    
    ΔΕΗ 916,20
ΥΠΟΛΟΙΠΟ 31/12/2018 364,51 ΕΥΔΑΠ 183,00
    VODAFONE 175,48
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 1.575,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 46,97
ΕΣΟΔΑ ΑΠΌ ΧΟΡΟ -ΛΑΧΝΟΙ 17/2/2019 1.252,00 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ 320,00
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ  14 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ, ΡΟΥΤΕΡ 134,70
ΕΣΟΔΑ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΑ 245 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ.) 99,70
    ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ) 132,93
    ΚΟΣΤΟΣ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΩΝ 300,00
    ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΑΓ.ΘΕΟΔΩΡΩΝ 260,00
    ΕΞΟΔΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ  ΣΤΟ ΑΡΦΑΡΑ 25,00
    ΜΕΛΑΝΙΑ -ΕΚΤΥΠΩΤΗΣ 66,50
       
       
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.660,48
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ  3450,51

ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 2.660,48ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΔΕΗ) 0,00


ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΕΥΔΑΠ) 0,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ 790,03

ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ 284,00

ΤΡ. ΑLPHA 80,00

ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90,00

ΣΥΝΟΛΟ 1.244,03

Ο παραπάνω απολογισμός εγκρίθηκε  για την περίοδο 01/01/2019-30/06/2019   από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου


τα μέλη Γεώργιος Κρέπης
Η Προεδρος  Κυριακή Μουτεβελή

Αθανάσιος Παπανικολός
Η Αντιπρόεδρος Αντωνία Ρέππα

Αντώνης Πολυχρόνης
Η γραμματέας   Εφη Πολυχρονοπούλου
Αγγελική Νιάρχου
Η ταμίας Αγγελική Αργυράκη

Αποστόλης Γιαννακούντζος
       
  ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 18/03/2018-31/12/2018    
       
ΕΣΟΔΑ   ΕΞΟΔΑ  
    ΔΕΗ 864,75
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΠΡΟΗΓ.Δ.Σ 297,92 ΕΞΟΔΑ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ 35,90
50 ΔΟΛΛΑΡΙΑ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ 25,00 ΕΞΟΔΑ ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΑΡΦΑΡΑ 20,94
ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ 1.865,00 ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΑ 94,22
ΕΣΟΔΑ ΣΥΝΕΣΤΙΑΣΗΣ 15/6/2018 111 ΕΞΟΔΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΙΜΗ ΙΔΡΥΤΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ 518,65
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ MASTER CLASS 110 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ 257,80
ΕΣΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΔΑΝΑΗ 51 ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΤΗΡΙΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ( ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, ΠΛΑΚΕΤΕΣ, ΥΛΙΚΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΛΠ.) 280,94
    ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΞΟΔΑ (ΓΡΑΦΙΚΗ ΥΛΗ,ΕΞΟΔΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ) 158,21
    ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΧΟΡΟ 300,00
       
       
       
       
    ΣΥΝΟΛΟ ΕΞΟΔΩΝ 2.531,41
ΣΥΝΟΛΟ ΕΣΟΔΩΝ 2459,92    
ΜΕΙΟΝ ΕΞΟΔΑ 2.531,41    
    ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΔΕΗ) 1.418,00
    ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΟΥ Δ.Σ. (ΕΥΔΑΠ) 242,00
ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΑΜΕΙΟΥ -71,49    
ΒΙΒΛΙΑΡΙΟ ΕΤΕ 54,00    
ΤΡ. ΑLPHA 40,00    
ΤΡ.ΠΕΙΡΑΙΩΣ 90,00    
       
ΣΥΝΟΛΟ 112,51    
       
       
Ο παραπάνω απολογισμός εγκρίθηκε για την περίοδο 18/03/2018-31/12/2018 από τα μέλη του Δ.Σ. του Συλλόγου      
    τα μέλη Γεώργιος Κρέπης
Η Προεδρος Κυριακή Μουτεβελή     Αθανάσιος Παπανικολός
Η Αντιπρόεδρος Αγγελική Νιάρχου     Αντώνης Πολυχρόνης
Η γραμματέας Εφη Πολυχρονοπούλου     Αντωνία Ρέππα
Η ταμίας Αγγελική Αργυράκη     Αποστόλης Γιαννακούντζος

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728