Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Δ.Σ.

 


ΠΡΑΚΤΙΚΟΝ   ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ    Νο 291  
        Συνεδρίαση της 09ης Μαρτίου 2022 του Δ.Σ. του συλλόγου με την επωνυμία ‘Προοδευτικός  Σύλλογος  Άγιοι Θεόδωροι’

Στην Αθήνα  σήμερα 09 Μαρτίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα  21.00  στα γραφεία του συλλόγου με την επωνυμία Προοδευτικός Σύλλογος Άγιοι Θεόδωροι  συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο  σε  συνεδρίαση κατόπιν προσκλήσεως  της Προέδρου κας Μουτεβελή  Κυριακής  η οποία προήδρευσε της συνεδρίασης  

Παρόντα μέλη : 
 Μουτεβελή  Κυριακή
Ρέππα Αντωνία
Αργυράκη Αγγελική 
Μουτεβελής Δημήτριος 
Κρέπης Γεώργιος
Πολυχρόνης Αντώνιος

Ἡ συνεδρίαση  αφού βρέθηκε σε απαρτία σύμφωνα με το καταστατικό  άρθρο 11  το Δ.Σ ασχολήθηκε με τα θέματα της ημερήσιας  διάταξης τα οποία είναι:
Θέμα 1ο   ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΕΣ
Αποφασίστηκε  όπως η Γενική Συνέλευση  και οι αρχαιρεσίες για  ανάδειξη νέου Δ.Σ. να πραγματοποιηθεί  το Σάββατο  12 Μαρτίου 2022 στο  café ALSOS Πεδίου Αρεως  και ώρα 11.00 πμ.
Η εξελεκτική επιτροπή του Δ.Σ. πραγματοποίησε έλεγχο των οικονομικών στοιχείων για την περίοδο Μάρτιος 2020 μέχρι  Μάρτιος 2022.
Ο  απολογισμός της θητείας του παρόντος Δ.Σ έχει ως εξής.
Παραλαβή από προηγούμενο Δ.Σ.  ποσό  2388,22  που αναλύεται σε 724,77 μετρητά και 1663,45    υπόλοιπα τραπεζών.
Έσοδα  περιόδου  08/3/2020- 10/03/2022   e 2.449,00
Έξοδα  περιόδου  08/3/2020- 10/03/2022   e  3.840,09
Καθαρό υπόλοιπο ταμείου που θα παραδοθεί στην γενική Συνέλευση της 12ης Μαρτίου 2022  είναι 997,13
 και 300  δολάρια  Αμερικής από συνδρομές.
Το υπόλοιπο ταμείου  αναλύεται ως εξής:
Μετρητά    355,76
ΤΡ. ΕΤΕ    284,70
ΤΡ. ΠΕΙΡΑΙΩΣ  305
ΤΡ ALPHA     51,67 
Συνδρομές   300 δολάρια  Αμερικής
Υπόλοιπες 7 δόσεις  ΕΝΦΙΑ ετών 2012-2015   ποσό  297,15
Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση λύεται η συνεδρίαση  υπογράφεται το παρόν .
  Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                        Η ΓΡΑΜΜΑΤΈΑΣ
Κυριακή  Μουτεβελή                                                  Ρέππα Αντωνία 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                     Η Ταμίας
Κρέπης  Γεώργιος                 Αργυράκη Αγγελική
                                     ΤΑ ΜΕΛΗ
Μουτεβελής  Δημήτριος                Πολυχρόνης Αντώνιος
 

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728