ΑΡΦΑΡΑΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 - ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΛΑΦΑΖΑΝΟΥ

 ΑΡΦΑΡΑΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821 

Αρμένης Ιω. Δημήτριος 

   Αναφέρεται στον κατάλογο αγωνιστών του οπλαρχηγού Νικήτα Φλέσσα ως «Δημήτριος του Αρμένη». Στους σύγχρονους απογόνους του είναι: α) τα τέκνα του ψάλτη Γεωργίου Δημ Αρμένη στην Αθήνα και β) τα τέκνα του Νικολάου Π. Αρμένη στον Πειραιά. 

Γεωργούντζος Γ. Αθανάσιος 

   Ήταν γιος του πρώτου Γεωργούντζου (Γεωργίου Δημ. Παπαδόπουλου ή Γεωργούντζου) και είχε αδελφό τον επόμενο αγωνιστή Σωτήριο. Αναφέρεται στον κατάλογο αγωνιστών του οπλαρχηγού Αθανασίου Γρηγοριάδη. Από το γιο του Δημήτριο σύγχρονος απόγονος είναι ο ιδιοκτήτης του ελαιοτριβείου Αθανάσιος Λεων. Γεωργούντζος, ο οποίος δεν άφησε απογόνους. Από το γιό του Παναγιώτη σύγχρονοι απόγονοι είναι οι εξής: α) Οι απόγονοι του φιλολόγου Παναγιώτη Κων. Γεωργούντζου στην Αθήνα. β) Οι απόγονοι του φυσικού Παναγή Αθ. Γεωργούντζου στην Αθήνα. γ) Οι απόγονοι του Ηλία Αθ. Γεωργούντζου στην Αθήνα και Καλαμάτα. δ) Οι απόγονοι του Γεωργίου Γεωργούντζου στο Μελιγαλά. 

Γεωργούντζος Γ. Σωτήριος 

   Είναι αδελφός του προηγούμενου και αναφέρεται στον ίδιο κατάλογο αγωνιστών. Σύγχρονοι απόγονοί του είναι: α) Από τον γιό του Γεώργιο οι απόγονοι των γιών του Αντωνίου ( στο Αρφαρά και στις ΗΠΑ), Διονυσίου (στον Άγιο Φλώρο) και Θεοδώρου (στην Καλαμάτα και στην Αθήνα). β) Από το γιό του Αριστείδη οι απόγονοι των γιών του Λεωνιδάκη (στο Αρφαρά και στην Αθήνα) και Δημητρίου (στην Αθήνα). Σώζεται και το πολεμικό παράσημο ανδρείας που του είχε απονεμηθεί. 

Γιαννακούντζος Ιω. Δημήτριος

   Αναφέρεται στον κατάλογο αγωνιστών του οπλαρχηγού Αθανασίου Γρηγοριάδη. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του οπλαρχηγού Αντωνίου Μαυρομιχάλη πολέμησε σε διάφορες μάχες υπό τους οπλαρχηγούς Αναγνωσταρά και Νικήτα Φλέσσα. Σύγχρονοι απόγονοί του είναι οι κατοικούντες στο Αρφαρά έγγονοι του Αποστόλου Γεωργ. Γιαννακούντζου (παιδιά και εγγόνια του Γεωργίου και του Χρήστου).

Γιαννακούντζος Ιω. Παναγιώτης

   Αδελφός του προηγούμενου. Αναφέρεται στον κατάλογο αγωνιστών του οπλαρχηγού Νικήτα Φλέσσα. Σύμφωνα με το πιστοποιητικό του οπλαρχηγού Αντωνίου Μαυρομιχάλη πολέμησε σε διάφορες μάχες υπό τους οπλαρχηγούς Αναγνωσταρά και Νικήτα Φλέσσα. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για απογόνους του.  

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728