ΟΙ ΑΡΦΑΡΑΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ.ΛΑΦΑΖΑΝΟΥ

 ΟΙ ΑΡΦΑΡΑΙΟΙ ΑΓΩΝΙΣΤΕΣ ΤΟΥ 1821


Τους έχω περιλάβει στο βιβλίο μου το ΠΑΝΩ ΑΡΦΑΡΑ, το οποίο διατίθεται μόνο από το

Σύλλογο των αρφαραίων στην Αθήνα ΟΙ ΑΓΙΟΙ ΘΕΟΔΩΡΟΙ υπέρ των σκοπών του. Επειδή

όμως σε λίγο αρχίζει το 2021 και ο πανελλήνιος εορτασμός της Επανάστασης του 1821 για

τα διακόσια χρόνια ελευθερίας του έθνους και του κράτους μας, αποφάσισα να

δημοσιεύσω στην (ηλεκτρονική πλέον) ΗΧΩ ΤΩΝ ΑΡΦΑΡΩΝ τα ονόματα των αρφαραίων

αγωνιστών, καθώς και τους γνωστούς σύγχρονους απογόνους τους. Έτσι θα συνδεθεί πιο

καλά το παρελθόν με το παρόν.

Τα ονόματα που γνωρίζουμε δεν εξαντλούν τον αριθμό των αρφαραίων αγωνιστών. Αυτά

είναι τα σίγουρα. Όμως υπήρξαν και άλλοι αγωνιστές και συγκεκριμένα όλοι όσοι

μπορούσαν να φέρουν όπλα και να εκτεθούν στις σκληρές συνθήκες των μαχών. Πολλά

ονόματα αγωνιστών περιλαμβάνονταν στον κατάλογο των εβδομήντα δύο αρφαραίων, οι

οποίοι υπέγραψαν στις 18 Αυγούστου 1830 το έγγραφο προς τον Έκτακτο Επίτροπο

Πελοποννήσου Ανδρέα Μεταξά. Αρκετοί απ’ αυτούς πολέμησαν, αλλά δεν υπάρχει

βεβαιότητα ότι όλοι ήταν αγωνιστές, καθόσον μερικοί απ’ αυτούς ήταν ηλικιωμένοι και

όταν υπέγραψαν κι' αυτό είναι σίγουρο, καθόσον είναι πατέρες των αγωνιστών. Το σίγουρο

είναι ότι είτε με τα όπλα είτε χωρίς αυτά θα συνέβαλαν με τον τρόπο τους στον Αγώνα

(παροχή χρημάτων και τροφίμων, περίθαλψη τραυματιών, απόκρυψη καταζητουμένων

κλπ), γι’ αυτό αποδίδουμε και σ’ αυτούς την πρέπουσα τιμή. Τα ονόματά τους περιέχονται

στο βιβλίο μου. Η δημοσίευση των ονομάτων των γνωστών αγωνιστών θα γίνεται σταδιακά

και κατ’ αλφαβητική σειρά.

Θεόδωρος Δ. Λαφαζάνος

Post Top Ad

ad728

Post Bottom Ad

ad728